Bezoek Europese Commissie aan het HELVEX LIFE - project

Dinsdag 24 april mochten we de technical en financial desk officer van de Europese Commissie verwelkomen in het Grenspark om ons HELVEX LIFE - project onder de loep te nemen. In de voormiddag werd de stand van zaken van de beheerwerken door de partners ANB, Natuurmonumenten en Natuurpunt toegelicht a.h.v. foto- en kaartmateriaal. De aandacht ging vooral uit naar de voortgang van het project en natuurlijk de reeds geboekte resultaten. Tegelijkertijd werd de administratie en de boekhouding van alle partners tegen het licht gehouden. Dit verliep vlot zodat we vroeger dan gepland, het terrein in konden om naar de eerste resultaten te gaan kijken van de reeds uitgevoerde werken.

We bezochten in de namiddag eerst de Groote Meer. Eén grote plas water met hinnikende dodaars, zeker 6 koppeltjes geoorde fuut, groepen kuifeenden, krakeenden en op de Achtermeer 2 mannetjes zomertaling. De planten van het zwakgebufferde ven lieten zich nog niet zien, daarvoor was het nog te vroeg op het jaar maar we zijn hoopvol dat dit ook de goede kant uitgaat.
Nadien nog een bezoek aan de Kleine Meer waar de kleine plevieren weer present waren. Vervolgens nog een laatste stop langs de Verbindingsstraat aan Vlaamse zijde om de plagwerken bij ANB even te bekijken en vervolgens het landduinherstel bij Natuurpunt. De hardnekkig groeiende zaailingen van de exoot Amerikaanse vogelkers zorgen nog voor wat kopzorgen, maar er is een plan van aanpak om hier korte metten mee te maken. Spontaan hielp iedereen mee om wat zaailingen van Amerikaanse vogelkers uit te trekken.
De waarneming van o.a. beflijster en havik en het jodelende lied van de boomleeuwerik dat overal te horen was, stemde iedereen tevreden.