Bijeenkomst CANAPE-partners in Veendam

Op dinsdag 17 april werd het CANAPE-partnerschap verwelkomd in Waterschap Hunze en Aas in Veendam door Geert-Jan ten Brink (voorzitter van het Waterschap) en bestuursleden Tjip Douwstra en Fien Heeringa.
Na de Kick-off meeting in oktober 2017 kwamen de CANAPE-partners samen voor 3 dagen workshops, vergaderingen en excursies, waaronder de eerste vergadering van de projectstuurgroep (PSG).
Naast deze PSG-vergadering vond een workshop over de PCLake-methode plaats, waarna partners deze methodiek konden toepassen op hun eigen meren. Met het ecologisch modelinstrument PCLake hebben waterbeheerders de mogelijkheid om hun wateren te doorgronden en op basis daarvan doeltreffende maatregelen te nemen. Men kan dan vaststellen of het water al dan niet troebel of helder zal worden. Deze onderzoeksmethode zal deel uitmaken van het CANAPE-werk. Door het toepassen van het model kunnen waterbeheersorganisaties de impact bepalen van veranderend management of wijzigingen aanbrengen in de diepte of oever van het meer. Ze kunnen ook vaststellen welke meren het meeste baat zullen hebben bij beheer, waardoor deze voorrang krijgen.

In een andere workshop werd een methodologie besproken waarbij CO2-reductie in een proeflocatie kan worden gemeten. Christian Fritz van de Radboud Universiteit gaf een presentatie over de onderzoeken die op dit werkgebied al zijn gedaan. Dit vormde de basis voor een levendige discussie. Ook minder bestudeerde gebieden kwamen aan bod, zoals bijvoorbeeld rietmoeras.
De partners kregen de gelegenheid om het prachtige Zuidlaardermeer te bezoeken, dat dankzij het CANAPE-project meer dan 400 duizend euro aan investeringen zal ontvangen. Een fietstocht bracht ze langs een aantal belangrijke locaties waar het Waterschap Hunze en Aas al veel heeft ondernomen om de waterkwaliteit van het meer te verbeteren. Onderweg werden ze verrast door een zeearend die in het gebied verblijft.
Fietstocht langs natuurherstelgebieden beheerd door Waterschap Hunze en Aas

Prachtig zicht over de rietvelden van het Zuidlaardermeer

Tekst en foto's: Harry Mach