Flora van de duinen

Buntgras

In open zand heerst een extreem microklimaat. Bij grote zomerhitte kan de temperatuur oplopen tot wel 50°C en ’s winters is het er bar koud. Zand houdt ook geen water vast, zodat slechts specialisten hier te vinden zijn.
Pioniers van het open zand zijn vooral buntgras, ruig haarmos, zandzege en heidespurrie.
Buntgras vormt eerst kleine polletjes van grijsgroene spitse blaadjes. Om nieuwe scheuten te maken, moet het steeds opnieuw door zand overstoven worden. De zandzegge boort zijn meterslange wortelstokken door de losse bodem tot waar hij voldoende vocht vindt. Als buntgras en zandzegge het zand hebben vastgelegd, verschijnen mossen, korstmossen en allerlei grassen zoals schapengras, vroeghaver, struisgras. Wanneer er geen aanvoer meer is van stuivend zand, kan er struikhei groeien.