Flora van de polders

Dotterbloem

Het kwelwater dat aan de voet van de Brabantse Wal de polders instroomt, is kalk- en ijzerhoudend. Daardoor kan er een speciale plantengroei voorkomen. Natuurbeschermingsorganisaties trachten kwelrijke zones aan de voet van de Brabantse Wal in eigendom te krijgen. Dan kunnen intensieve landbouwpolders omgevormd worden tot kwelrijke natuurpolders met bloemrijke graslanden en moerassen. Daar groeien o.m.  waterviolier, watermunt, holpijp, gele morgenster, dotterbloem, grote pimpernel en echte koekoeksbloem.