Grauwe klauwier in het Grenspark

Op 28 mei was het zover. Er werd een baltsend mannetje grauwe klauwier opgemerkt in het Grenspark. En dat is bijzonder. Die dag werden er in totaal zeker twee mannetjes waargenomen in het gebied volgens de ingestuurde waarnemingen. Een broedgeval van grauwe klauwier zou wel zeer uitzonderlijk zijn. Het laatste broedgeval in het Grenspark moet dateren van de jaren ’80.
 
Het kon natuurlijk ook gaan om doortrekkende mannetjes en niet om een broedgeval. Het was nog even wachten tot met zekerheid op 16 juni een vrouwtje kon gefotografeerd worden. Ook de waarneming van het mannetje werd nog eens bevestigd op 18 juni met een foto. Als we al deze waarnemingen samen nemen, dan zou (volgens de SOVON-criteria) het om een zeker broedgeval gaan.
Om dit te kunnen bevestigen, zijn we samen met enkele vrijwilligers het weekend van 24 en 25 juni en van 1 en 2 juli enkele malen op zoek gegaan naar de grauwe klauwier in het gebied. We hoopten bijvoorbeeld van adulte vogels te zien die met voedsel naar het nest vlogen, maar helaas werden er geen grauwe klauwieren opgemerkt. In totaal waren we toch 15 uur in het terrein zonder waarneming van grauwe klauwier. Is dit vreemd? Zeker niet. Een grauwe klauwier kan zich namelijk behoorlijk ‘geheimzinnig’ gedragen in de buurt van het nest. Het blijft iets om naar uit te kijken, want grauwe klauwieren zijn zeer honkvast. Eénmaal ze gebroed hebben, keren ze jaarlijks terug naar hun broedgebied. Nu maar hopen dat ze het Grenspark uitgekozen hebben tot vaste verblijfplaats.

Tekst: Ignace Ledegen - Grenspark

Foto: Herman Jacobs