Kamsalamanderonderzoek in het Grenspark

Fer Meijer, student Toegepaste Biologie aan Has-hogeschool in ’s-Hertogenbosch en stagiair bij het Grenspark onderzocht van februari tot eind mei hoe het gesteld is met de populatie kamsalamanders in het Grenspark.

Even een stand van zaken:
“Tot nu toe heb ik tijdens mijn stage kunnen vaststellen in welke poelen in het noordwesten van het Grenspark de kamsalamander voorkomt. Ik heb de soort aangetroffen in volgende vennen: Leemputten Zuid, Leemputten Noord, Granaatven, Ranonkelven, Kwekerijven en de Steertse heide. Naar alle waarschijnlijk is de soort ook aanwezig in de Kleine meer en de Groote meer maar hier heb ik deze dit jaar niet kunnen vaststellen. Tot en met eind mei heb ik 105 kamsalamanders gevangen, verspreid over de zes poelen. De aanwezige kamsalamanders in de poelen Leemputten Zuid, Leemputten Noord, Granaatven, Ranonkelven en Kwekerijven vormen mogelijk samen een netwerkpopulatie. In de Leemputten Zuid, het Granaatven, het Kwekerijven en het Ranonkelven zijn tevens kamsalamandereitjes aangetroffen. Dit geeft aan dat deze wateren dienen als voortplantingswateren. Nader onderzoek zal uitwijzen of er ook kamsalamandereitjes aanwezig zijn in de Leemputten Noord en de Steertse heide. De aanwezigheid van meerdere voortplantingslocaties binnen een netwerkpopulatie wijst er mogelijk op dat de populatie kamsalamanders in het Noordwesten van het Grenspark in gezonde staat is.”
 
Tekst: Fer Meijer – student Toegepaste Biologie HAS

Over het onderzoek naar de kamsalamander door Fer is ook een artikel in Gazet van Antwerpen verschenen. U kan het hier nalezen.