Antwerps gouverneur en burgemeesters plaatsen eerste wegwijspaaltje in het Grenspark

Datum: 
vrijdag 29 april 2016

Op vrijdag 29 april plaatsten Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs en de burgemeester van Woensdrecht, Steven Adriaansen, een eerste bereikbaarheidspaaltje in het grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Dat gebeurde in het bijzijn van Antwerps gouverneur Cathy Berx.

Na de laatste grote heidebrand richtten de verschillende bestuurlijke overheden, de terreinbeheerders en de veiligheidsdiensten een werkgroep ‘Brandpreventie Kalmthoutse Heide’ op. Die moet lessen trekken uit de vorige heidebranden en verbetervoorstellen doen aan de betrokken gemeentes en hulpdiensten. De werkgroep heeft een aantal concrete voorstellen klaar.

“Die voorstellen gaan onder andere over betere bluswatervoorzieningen, goede berijdbaarheid van de wegen, slimme begrazing van het gebied en doordachte bewegwijzering voor hulpdiensten met genummerde paaltjes,” vertelt Ronny Van Riel, lokale commandant van de post Kalmthout. Dat laatste voorstel wordt nu uitgevoerd.

“De paaltjes zorgen ervoor dat de hulpdiensten zich perfect kunnen oriënteren in het uitgestrekte gebied”, gaat Van Riel verder. “Alle berijdbare wegen krijgen een nummer: GP103, GP253… Brandweer Zone Rand heeft nationaal gepleit voor een slimme indeling in categorieën zodat brandweerwagens van andere zones zich niet vastrijden. De paaltjes staan op de kruispunten van al die wegen. Er staan pijlen op naar de volgende weg. Zo kan iedereen met een plan zich makkelijker oriënteren.”

Burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht vult aan: “De codes op de paaltjes leren de hulpdiensten ook of ze zich in Nederland of België bevinden. Er zijn daarnaast extra grensovergangen gemaakt in het Grenspark. Die zorgen er op hun beurt voor dat de hulpdiensten makkelijk de landsgrens kunnen oversteken. Voordien was er maar één plaats waar dat kon.”

“Het hele project kost 21 000 euro”, weet Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs. “Dat bedrag deelden we in drie. De gemeente Woensdrecht, het Grenspark en de gemeente Kalmthout investeren elk 7 000 euro in die nieuwe paaltjes. Het volgende project van de werkgroep is de aanleg van een waterleiding in het heidegebied. Die brengt het bluswater tot diep in het natuurgebied en vergemakkelijkt en versnelt de bevoorrading voor de brandweer. De aanleg ervan kost veel geld. We moeten dus op zoek naar de nodige middelen daarvoor.”

Antwerps gouverneur Cathy Berx bedankte de leden van de werkgroep voor hun inzet. En ze benadrukte het nut en het belang van die grensoverschrijdende samenwerking en aanpak. “Een brand als die van 2011 houdt namelijk geen rekening met landsgrenzen”, besloot de gouverneur.

INFO: ronny.vanriel@brandweer.zonerand.be, 03 369 74 10

Bron: gemeente Kalmthout