Beheer rondom het Stappersven door Natuurpunt

Datum: 
dinsdag 15 januari 2013

Beheerteam van Natuurpunt Noorderkempen beleeft een succesvolle beheerwinter in het Stappersven.
 
De vrijwilligers van het beheerteam van het Stappersven, aangevuld met heel wat helpende handen zijn in de winter 2012/2013 bezig met bosherstel aan de Boterbergen. Bosherstel in het Stappersven betekent meestal exotenverwijdering (Amerikaanse vogelkers en rododendron) en omvorming van aangeplante cultuurbossen, meestal grove den, naar spontane boscomplexen.  Hier werden al heel wat rododendron verwijderd. Rododendron is een uitheemse soort die vooral in tuinen wordt aangeplant als sierstruik. Ze vormt zeer snel een dichte onderbegroeiing. De bladeren van rododendron zorgen ook voor een sterke verzuring van de bodem en maakt elke natuurlijke verjonging met inheemse bomen onmogelijk. De plaatselijke vrijwilligers werden ook geholpen door andere verenigingen die de natuur in hun hart dragen en firma’s tijdens ‘teambuilding’ evenementen.
 
In de buurt van het boswachtershuisje is  Natuur- en landschapszorg, een sociale werkplaats, ons aan het helpen met bosherstel. Op plaatsen met een mooie ondergroei van struikheide voeren ze lichte dunningen uit. Zo komt er meer variatie en dus biodiversiteit in het bos.   Hier en daar verdwijnen er zo bomen om terug wat meer licht in het bos te brengen. Hier profiteren struikhei en verschillende specifieke dieren, zoals levendbare hagedis, van. Meer licht betekent ook meer kansen op verjonging en een variatie van leeftijd van bomen in meestal aangeplante cultuurbossen van dezelfde leeftijd.
 
Een ander project van het beheerteam is het herstel van het Europees belangrijke vochtige Heide, ten zuiden van het Stappersven. Hier groeien vooral dophei en pijpestrootje en op de drogere stukken struikhei; en komt het zeldzame dagvlindertje, heideblauwtje nog massaal voor. Deze vlinder heeft na de brand van 2011 grote klappen gekregen. Daarom is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de nog aanwezige populaties.
 
Eén van de specifieke bedreigingen voor het biotoop van het heideblauwtje is de verbossing na jaren van nulbeheer en schommelende waterstanden. Het voormalig open landschap is momenteel sterk verbost met opschiet van Grove Den. Bij deze verbossing verdwijnen de waard- en nectarplanten van het heideblauwtje wegens lichtgebrek; en nadien ook het dagvlindertje. En dat is onherroepelijk, want deze vlinder is niet mobiel, en legt maar een afstand af van maximaal een paar honderd meter per jaar, en dan nog enkel in open landschap.
 
De bomen die hier verwijderd worden, worden met behulp van trekpaarden uit het bos gesleept, naar het pad. Trekpaarden brengen bijna geen schade toe aan de kwetsbare vegetatie. Op het wandelpad worden de bomen opgeruimd. Hier probeert Natuurpunt zo min mogelijk overlast te berokken aan de recreanten.
 
Op de plaatsen waar beheerwerken worden uitgevoerd werden infoborden geplaatst.
 
Natuurpunt is ook bezig, samen met de andere beheerders, aan een lopende waterstudie; om het watertekort in het zuiden van het Grenspark en het soms teveel aan water in het noorden (= Stappersven) beter te beheersen in de toekomst, en de overlast bij de buren en recreanten zoveel als mogelijk te beperken.
 
Wens je te komen helpen, of heb je vragen of opmerkingen over de gevoerde beheerwerken, mag je ons altijd contacteren op beheerteamstappersven@noorderkempen.be; of telefonisch met de verantwoordelijken van het beheerteam : René Peeters 03/297 42 82 of Igor Vandamme 0473/231960