Beheerwerken in de Keutelheide

Datum: 
woensdag 3 december 2014

In de Keutelheide, in beheer bij het Agentschap voor Natuur & Bos te Berendrecht is eind september ongeveer 1 ha geplagd.
Het betreft hier een open plaats waar pijpenstrootje de overhand had gekregen.
Vorige week is over een oppervlakte van zo'n 12 ha ook het dunnen van de bestanden begonnen. De dunning is gericht op het vrijstellen van inheems loofhout. Op sommige plaatsen zal iets meer gekapt worden om de aanwezige heide ruimte te geven. Dit moet ong. 200 m³ hout opleveren.