Beheerwerken in gebied Stappersven - sept./okt. 2013 - Natuurpunt

Datum: 
dinsdag 10 september 2013

Natuurpunt herstelt op verschillende plaatsen in het deelgebied ‘de Boterbergen’ het natuurlijk bos door de ooit aangeplante exoten zoals Amerikaanse eik en rododendron te verwijderen. De bladeren van deze soorten zorgen ervoor dat natuurlijke verjonging met inheemse bomen, maar ook een natuurlijke kruid- en struiklaag onmogelijk wordt.
 
Onderzoek wees uit dat er gemiddeld 423 insecten en mijten op en in inlandse eiken zitten, tegenover maar 12 op een Amerikaanse eik. Zo kunnen verschillende percelen na de werken terug evolueren tot grotere natuurwaarden. Door een variatie van droog bos, nat bos, open droge plekken met struikheide, blauwe bosbes en natte plekken met dopheide ontstaat een grotere biodiversiteit.

De werken zullen in de maanden september en oktober plaatsvinden. Tijdens de werken kan er op sommige plaatsen tijdelijk overlast zijn. We proberen dit zo veel als mogelijk te beperken.

Na de werken wordt het gebied Stappersven vast nog mooier om te wandelen en te beleven.

Meer informatie:
Igor Vandamme 0473-23 19 60
René Peeters 03-297 42 82