Cursus gastheerschap 2018 gestart

Datum: 
donderdag 8 februari 2018

Op 6 februari is onze tweede cursus 'Gastheer van het Grenspark' gestart. De vorige cursus vond plaats in 2011.
Maar liefst 19 enthousiaste recreatie-ondernemers met in totaal 26 deelnemers nemen deel aan deze cursus. De ondernemers liggen mooi verspreid rondom het Grenspark, zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. Zij komen uit verschillende takken van recreatie zoals B&B, hotel, fietsverhuurder, boerderijcamping, theehuis, taverne, ....

Het thema van de eerste cursusmiddag was 'cultuurhistorie' en werd op een toepasselijke locatie gegeven in het kasteel Ravenhof. Na een korte rondleiding in het kasteel zelf door de burgemeester van Stabroek, R. Frans werd er uitleg over de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie van het gebied gegeven door J. Janse van Staatsbosbeheer. Daarna volgde een korte excursie in de parktuin van Ravenhof/Moretusbos onder leiding van boswachter J.P. Otten van ANB en kregen de deelnemers nog uitleg over wat het Grenspark juist is en wat de recreatiemogelijkheden zijn in het gebied.

Doel van deze cursus is om recreatieondernemers beter te betrekken bij het gebied en ze ambassadeur van het gebied te maken zodat de opgedane kennis gedeeld kan worden met hun gasten en bezoekers.
De cursus wordt in samenwerking met het IVN gegeven en wordt verspreid over 4 namiddagen. Op de tweede cursusmiddag nemen we de ondernemers mee op excursie rond en door het Grenspark.
Na afloop van de cursus krijgen de ondernemers de titel 'Gastheer van het Grenspark', een certificaat en een gevelbordje en maken ze deel uit van het netwerk 'Gastheer van het Landschap'.