Eerste miljoen liter water naar De Groote Meer

Datum: 
donderdag 15 december 2016

Dankzij de nauwe samenwerking met de omgeving en meer dan twee jaar van intensieve voorbereidingen is het zover. De waterleiding naar het ven De Groote Meer is klaar. De eerste liters stroomden onlangs naar het bijzondere natuurgebied. Dit was een controle van deze nieuwe leiding, waaruit bleek dat de aanleg goed is verlopen en in gebruik genomen kan worden. Als er meer neerslag valt deze winter kan de leiding direct haar nut bewijzen en het benodigde water vervoeren om de unieke flora en fauna in het ven te helpen.

De Groote Meer ligt in het hart van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Het ven heeft te maken met een slechte waterkwaliteit en lage waterpeilen. De nieuwe leiding is vijf kilometer lang en vervoert oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het nabijgelegen Vlaamse natuurgebied Nol-Stappersven naar De Groote Meer. In dat gebied is ’s winters sprake van een wateroverschot; dit is afhankelijk van de neerslag die valt in combinatie met weinig verdamping in de koude maanden. De verwachting is dat de leiding in een gemiddeld jaar 300 miljoen liter naar De Groote Meer brengt.     

Geschikte waterkwaliteit
De aanleg van de leiding is mogelijk dankzij Nederlands-Vlaamse samenwerking en is één van de grootste projecten tot nu toe in het natuurpark. Overheden, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, eigenaar van De Groote Meer en natuurorganisaties sloegen de handen hiervoor ineen. Evides Waterbedrijf voerde het project uit namens de samenwerkingspartners.
Het goede water is nodig voor het Oeverkruidverbond, een zeldzame in Europa beschermde plantengemeenschap die in De Groote Meer voorheen op grote schaal voorkwam. Daarnaast ontstaat door de hogere waterpeilen de juiste leefomgeving voor onder andere de Geoorde fuut en de Kamsalamander. De waterkwaliteit en natuurontwikkeling zullen de samenwerkingspartners nauwgezet volgen en blijven onderzoeken.

Groeiende samenwerking
De wateraanvoer vanuit België is één van de vele samenhangende natuurprojecten in het gebied. Sinds 2009 werken Provincie Noord-Brabant, Evides Waterbedrijf, Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, Gemeente Woensdrecht, grondeigenaar van De Groote Meer en Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide samen aan natuurherstel en betere natuurontwikkeling. Steeds sluiten zich nieuwe partners aan. Om dit leidingproject tot stand te brengen, werkten ook Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, waterbedrijf Pidpa, de Vlaamse gemeenten en agrariërs intensief mee. De ingebruikname van de leiding is een mijlpaal voor het natuurherstel in het Grenspark.