Exotenbestrijding HELVEX LIFE-project start

Datum: 
maandag 12 januari 2015

HELVEX-LIFE project gaat volop van start

Natuurpunt, als beheerder van het Stappersven, startte vandaag met de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers op hun eigendom in het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Deze beheersmaatregel kadert in het Helvex-Life project dat op 1 juli door de Europese Commissie werd goedgekeurd.  Met deze actie wil Natuurpunt de agressieve exoten zo grondig mogelijk verwijderen. In het verleden heeft het Agentschap voor Natuur en Bos, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op hun eigendommen reeds hetzelfde gedaan. Maar aangezien het Stappersven toen nog in privébezit was, kon bestrijding van deze exoot destijds niet gebeuren. Nu is het aan Natuurpunt als eigenaar van deelgebied Stappersven-Boterbergen om deze ‘achterstand’ weg te werken. De agressieve exoot Amerikaanse Vogelkers wordt op een grondige en integrale manier verwijderd. De bestrijding gebeurt door het kappen van de exemplaren en een nabehandeling zodat uitlopen niet meer mogelijk is. Tevens zal Natuurpunt de jaren nadien voldoende aandacht besteden aan nazorg. Dan is het de beurt aan de kiemplanten die massaal de kop zullen opsteken. Op deze manier krijgen inheemse bomen en struiken meer groeikansen en dit laatste zal vooral de biodiversiteit van het ganse gebied ten goede komen.
 
 
Wenst u nog meer info over dit project?
Zie http://www.grensparkzk.nl/life-project-helvex-2014-2019
of kom naar de algemene info-avond, georganiseerd door het Grenspark in samenwerking met de partners op 15 januari 2015 te Kalmthout.
 
Locatie: De Vroente, Putsesteenweg 129  B-2920 Kalmthout
Aanvang: 19.30 uur
Programma: Voorstelling HELVEX-LIFE project