Fase 2 HELVEX LIFE project van start: herstel heidelandschap omgeving Verbindingsstraat/Stappersven

Datum: 
maandag 19 september 2016

Bij Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos zal volgende maanden de tweede fase van het natuurherstelproject HELVEX LIFE uitgevoerd worden. Op de kaart kun je zien over welke zones het gaat. In deze zones zal het dennenbos omgevormd worden naar een bloemrijke heide.
Het dennenbos ten westen van de Verbindingsstraat zal plaatsmaken voor een open heidegebied. Deze openheid is van belang voor het achterliggende duinlandschap. Nu wordt de wind (die meestal vanuit het zuidwesten komt) afgeremd door de aanwezigheid van dit bos. Door dit bos om te vormen naar heide, zal de wind in kracht nog kunnen toenemen, en op die manier het pas herstelde duinlandschap bij het Stappersven langdurig open houden.

Ten oosten van de Verbindingsstraat, bij het Stappersven, komen in het huidige bos prachtige dennen en eiken voor. Ze hebben een grillige vorm, omdat ze spontaan gekiemd zijn en vele jaren ongestoord hebben kunnen groeien. Deze karakterbomen worden echter verdrongen door rechte dennen. Door de rechte dennen te kappen, krijgen de karakterdennen en -eiken de ruimte om verder te groeien en kan de heide zich ontwikkelen. Onder het dichte bos liggen heidezaden in de strooisellaag te wachten op licht en warmte om te kiemen. Naast de karakterbomen komen er in het dennenbos ook veel sporken voor. Spork is een struik die van het voorjaar tot de zomer nectar levert. In de schaduw van een bos is hij niet zo waardevol voor insecten, maar als hij op de open heide staat, heeft hij een enorme aantrekkingskracht op vlinders en bijen. Door het kappen van de rechte dennen worden deze insectenrestaurants van de heide vrij gezet, en kan de heide zich ontwikkelen. Zo ontstaat een afwisselend open heidelandschap met karakterbomen en nectarbosjes. Dit vormt het ideale leefgebied voor groentje, gladde slang en nachtzwaluw.

Na het kappen van de rechte dennen en het afvoeren van het takhout worden delen van het gebied gechopperd. Chopperen is het frezen van vegetatie tot de wortelzone en afvoeren van de strooisel- en humuslaag waardoor de heidezaden terug bloot gesteld worden aan warmte en licht en kunnen kiemen. Tot slot wordt er een begrazingsraster geplaatst, zodat in 2017 de begrazing kan opgestart worden. De begrazing zorgt voor meer variatie in het terrein.
De geplande werken vormen de tweede fase van de ontplooiing van het heidelandschap in het Stappersven. Dit komt niet enkel de natuur ten goede, ook voor wandelaars, ruiters en fietsers wordt het een aangenaam gebied om te vertoeven.
Omdat dergelijke grootschalige werken niet zonder ongemakken kunnen uitgevoerd worden, vragen we uw begrip tijdens de werken. We doen ons uiterste best om ze zo snel mogelijk door deskundige mensen te laten uitvoeren.

Periode van de werken: start nazomer 2016, einde voorzien voorjaar 2017.

  
Foto’s: gevarieerd heidelandschap en solitaire den: Marc Slootmaekers


Foto’s: Groentje: Ruben Foquet, solitaire eik: Grenspark