Geïntegreerd Natuurbeheerplan voor het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide

Datum: 
donderdag 1 maart 2018

Aankondiging publieke consultatie

De voorbije jaren werd er hard gewerkt aan de opmaak van een nieuw beheerplan voor de Kalmthoutse Heide. Directe aanleiding was de brand in mei 2011, waardoor een groot deel van het open heidegebied afbrandde. Dit vergt heel wat herstelmaatregelen, maar ook een nieuwe visie op inrichting van het terrein in functie van brandpreventie. Een tweede reden was de goedkeuring van de natuurdoelen (of instandhoudingsdoelstellingen) voor de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen, waaronder ook de Kalmthoutse Heide. Het is een grote uitdaging om deze natuurdoelen om te zetten in concrete beheermaatregelen. Een derde reden was de aankoop van deelgebied Mont Noir, dat nu ook tot het natuurreservaat behoort en waarvoor ook beheermaatregelen moesten worden uitgewerkt.

De Kalmthoutse Heide behoort tot de topgebieden in Vlaanderen voor o.a. open landduinen, vochtige en droge heiden. Jammer genoeg is de kwaliteit van de meeste habitats echter niet zo goed. Het was dan ook een hele klus om voor dit gebied van zo’n 1.150 ha een degelijk beheerplan op te maken. Bovendien heeft een groot heidegebied van nature een dynamisch karakter. Het beheer moet daarom enerzijds voldoende concreet zijn en anderzijds de mogelijkheid geven om soepel in te spelen op onverwachte evoluties. Het samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Universiteit Antwerpen en Mieco-effect heeft het tot een goed einde gebracht. Het beheerplan bestaat uit drie grote onderdelen. In een eerste deel worden de aanwezige natuurwaarden gedetailleerd beschreven. Vervolgens wordt de visie voor het gebied opgesteld. En tot slot wordt concreet weergegeven waar welk beheer uitgevoerd wordt in de komende 24 jaar.

De consultatieperiode loopt van 26 maart tot en met 25 april 2018.
Het beheerplan ligt ter inzage in:
- het gemeentehuis Kalmthout
, Milieudienst, Kerkeneind 13 te Kalmthout (maandag en woensdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u)

- De Vroente, Putsesteenweg 129 te Kalmthout (maandag tot vrijdag van 9u tot 17u, zaterdag, zondag en feestdagen van 14u tot 17u)

Het is ook digitaal te verkrijgen op verzoek via mail aan veerle.mees@vlaanderen.be.

Op dinsdag 27 maart van 19u tot 21u wordt een info-avond georganiseerd in De Vroente (Putsesteenweg 129 te Kalmthout). Het nieuwe beheerplan wordt voorgesteld en er is ruimte om vragen te stellen. Voor de Toegankelijkheidsregeling, die wordt opgemaakt voor het VNR Kalmthoutse Heide en het Erkend Natuurreservaat Stappersven samen, is een aparte consultatieronde voorzien en komt die avond dus niet aan bod.

Gedurende de consultatieperiode kan je opmerkingen en/of bezwaren richten aan :

Agentschap voor Natuur en Bos
Adviezen en Vergunningen Antwerpen
t.a.v. Tim Audenaert
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen
of via mail : tim.audenaert@vlaanderen.be