Hakselen van vogelkers op de keutelheide

Datum: 
donderdag 24 januari 2013

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers op Keutelheide                     
 
In 2010 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos enkele percelen grond ter hoogte van de Steenovenstraat te Berendrecht, plaatselijk beter bekend als “Keutelheide”.
In totaal gaat het hier om 15 ha, deels naaldbos, deels loofhout, waaronder een mooi eikenbos. Ook is er een groot deel open vegetatie bestaande uit heide en pijpestrootje. Omdat het grootste deel van deze oppervlakte overwoekerd was met Amerikaanse vogelkers, werd besloten om de ganse oppervlakte te behandelen. Alle Amerikaanse vogelkersstruiken werden afgezaagd, waarna de stronken werden ingesmeerd met glyfosaat. Omwille van de aanwezige heidevegetatie op het perceel ten zuiden van de Steenovenstraat, goed voor 11 ha, werden daar alle stammen en takken verzameld en verhakseld. De gehakselde massa zal worden afgevoerd om te gebruiken als biomassa in een elektriciteitscentrale. In 2013 zal er dan een nabehandeling gebeuren door de zaailingen en scheuten opnieuw met glyfosaat te bewerken.


Geschiedenis Amerikaanse vogelkers:
De Amerikaanse vogelkers is een boomsoort die van nature in Noord-Amerika voorkomt. Vanaf 1940 werd de Amerikaanse vogelkers aangeplant op de Vlaamse zandgronden omwille van zijn bodembedekkende en bodemverbeterende eigenschappen. De soort werd vooral gebruikt als mengsoort bij de herbebossing met grove den en Corsicaanse den.
Tussen de jaren 1950 en late jaren 1960 werd het invasieve karakter van de Amerikaanse vogelkers, ook wel bospest genoemd, duidelijk en werden de aanplantingen gestopt.  3 Bestrijding Amerikaanse vogelkers
 
Is Amerikaanse vogelkers een probleem?
Uitheemse boomsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers en rododendron, zijn dominant van aard. Inheemse planten en dieren mijden deze uitheemse soorten of worden erdoor verdrongen. Op deze manier worden onze bossen steeds armer en minder gevarieerd.   
Op Keutelheide vormt zich ook het probleem dat de aanwezige struikhei overwoekerd wordt door Amerikaanse vogelkers. Ter hoogte van de heide vormen zich na het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers reeds mooie open stukken. 
  
Informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u bellen naar

de Boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos, via het centrale  tel. nr. 03/224.62.62.