Helvex - Fase 1 van duinherstel bij Natuurpunt volledig afgerond

Datum: 
dinsdag 26 april 2016

Eind februari kon de aannemer bij Natuurpunt de werken afronden. Fase 1 is daarmee volledig uitgevoerd: in totaal werd 16,2 ha landduin hersteld, waarvan ruim 4 ha open zand. Nu kan de natuur haar gang gaan. De wind zorgt er alvast voor dat het zand mooi verstuift. Bijgevoegde panoramafoto werd genomen vanuit de top van één van de overblijvende zeedennen in het gebied. Het is een mooie weergave van het herstelde duinenlandschap.


Panoramafoto: Jef De Winter
 
Aan de voet van de duinen, in het moeras van de Nol, zijn in de afgelopen winter ook op 1,2 hectare alle bomen verwijderd. Deze zone is voor de natuur zeer interessant, omdat hier grondwater aan het oppervlak komt. Dit ‘kwelwater’ heeft bij zijn trage stroming door de bodem mineralen opgelost die de omstandigheden geschikt maken voor beenbreek en klokjesgentiaan. Van deze pareltjes van de heide komen nog maar een handvol exemplaren voor in de Nol, maar door het open maken van het ‘kwelvenster’ krijgen ze ademruimte terug om gezonde populaties te vormen.

Als Grenspark krijgen we vele vragen over de gigantisch grote berg zand die nog in het terrein ter hoogte van het ‘wortelweggetje’ achtergebleven is. Deze vraag is terecht. Dit zand staat in stock, zodat Natuurpunt in de late lente of zomer, als het droog genoeg is, enkele paden en wegen kan opmaken. Het comfort van de recreant zal er op vooruitgaan. En bovendien zorgt dit ervoor, dat deze wegen ook beter berijdbaar worden voor de brandweer. De brandweer was namelijk de vragende partij om de doorgang op bepaalde wegen, die dienst doen als brandwegen, te verbeteren.
Ook worden er veel vragen over het nieuwe raster gesteld. Dit raster dient om vanaf het voorjaar de juiste begrazing in te kunnen zetten in het nu herstelde gebied. De begrazing zal met schapen gebeuren. Vanaf het najaar 2016 zal er binnen dit begrazingsraster een wandelpad aangelegd worden en zal het gebied zodoende ook opengesteld worden voor het grote publiek, zodat iedereen kan meegenieten van dit stukje natuur.

Graag nodigen we alle betrokkenen, inwoners van Kalmthout en Essen, natuurliefhebbers,… uit op een infowandeling op donderdagavond 30 juni om 19u00, vertrek aan Parking Noord.

 
Maar dit is geen eindpunt. De voorbereidingen voor fase 2 worden opgestart. Vanaf de zomer 2016 zal fase 2 van het duinherstel in uitvoering gaan. Op de infowandeling zal u hierover meer vernemen.

Voor meer informatie over het Helvex-project kan u contact opnemen met i.ledegen@grensparkzk.be