Het Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide zoekt een voorzitter…

Datum: 
donderdag 7 december 2017

... die met elan en betrokkenheid de vlagvoerder wil zijn van het samenwerkingsverband van de partners in dit letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend fraaie natuurgebied.

Het Grenspark is een groot natuurgebied van 6000 hectare: een oase van rust tussen steden en dorpen, een gebied dat landschappelijk verrassend is, met letterlijk en figuurlijk grootse uitzichten. Het gebied strekt zich uit aan beide zijden van de Nederlands-Vlaamse grens gelegen in de gemeenten Woensdrecht (Nederland) en Kalmthout, Essen en Stabroek (Vlaanderen).
Het Grenspark is ook een samenwerkingsverband tussen vele betrokken partijen: eigenaren, overheden en andere betrokken, op lokaal en regionaal  -grensoverschrijdend- niveau. We zoeken een voorzitter die verbindingen legt. Verbindingen tussen landen, tussen partijen en tussen de belangen van natuur en (recreatief) medegebruik. De nieuwe voorzitter heeft daarbij een scherp oog voor de unieke waarden van dit gebied die voor bewoners, bezoekers en ondernemers kansen biedt.

1. Ambitie Grenspark
De Grensparkorganisatie werkt hard aan de toekomst van het park. Diverse programma’s worden opgezet en ingevuld die bijdragen aan een versterking van het Grenspark als samenhangend gebied. Het gaat om projecten over merk- en naamontwikkeling, nieuwe routes, verdienmodellen en grote natuurprojecten.
Maar er is ook nog veel te doen aan de invulling van de poorten, de versterking van de naamsbekendheid, de verdere natuurontwikkeling, etc. In de Bijzondere Commissie en Stuurgroep worden deze ambities geformuleerd, geprioriteerd en acties in gang gezet. We zoeken een voorzitter die daar mede vorm aan geeft en commitment kan genereren in de -externe- wereld van overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke instanties en andere partijen. Dit in de directe omgeving van het Grenspark maar ook in het grotere netwerk van betrokkenen bij gebiedsgerichte processen en natuur- en omgevingsbeleid.

2. Functie van de voorzitter
We zoeken een voorzitter die:
·         Op een onafhankelijke wijze het Grenspark aanstuurt;
·         Optreedt als voorzitter van de Bijzondere Commissie (max 4x/jaar) en de Stuurgroep (circa 6x per jaar)
·         Partijen en belangen in en rond het grenspark verbindt
·         Toeziet  op continuïteit van de organisatie

3. Profiel
De voorzitter:
·         Onderschrijft de integrale visie van het Grenspark;
·         Is in staat verschillende belangen (waaronder natuur en medegebruik) genuanceerd af te wegen;
·         Opereert vanuit het ”DNA” van het Grenspark: verbindend, dynamisch, respectvol, transparant;
·         Is in staat met ambitie en elan de koers van het Grenspark uit te dragen;
·         Is in staat om dit om te zetten in commitment bij derden, gericht op steun en uitvoering.

4. Competenties/ervaringen
De voorzitter is:
·         Onafhankelijk;
·         Heeft ruime bestuurlijke ervaring/heeft affiniteit met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
·         Beschikt over een uitgebreid en actueel netwerk op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau;
·         Beschikt bij voorkeur over internationale ervaring in de Nederlandse/Vlaamse samenwerking en heeft ervaring met het afstemmen van grensoverschrijdende belangen;
·         Heeft ervaring met gebiedsgerichte processen;
·         Heeft affiniteit met natuur en recreatie.

5. Selectie
De selectie vindt plaats op grond van een of meerdere gesprekken met de selectiecommissie bestaande uit bestuurlijk vertegenwoordigers uit de Bijzondere Commissie en de coördinator van het Grenspark.
Een vacatievergoeding is bespreekbaar.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot uiterlijk 31-12-2017 via p.ganzevles@grensparkzk.be met als onderwerp “vacature voorzitter grenspark”. Nadere informatie kunt u verkrijgen via dhr. Paul Ganzevles, coördinator Grenspark: 0031 (0)612127304 of 0032 (0) 36676498. U kunt meer lezen over het Grenspark op: www.grensparkzk.be