Kalmthoutse heide wordt uitgebreid

Datum: 
maandag 28 november 2016

Natuurpunt is gestart met de tweede fase van het grensoverschrijdende natuurherstelproject LIFE HELVEX. Daar zullen grootschalige ingrepen voor nodig zijn. Bedoeling is om meer ruimte te geven aan de typische heide.
 
Ten noorden van het Stappersven, komen momenteel prachtige dennen en eiken voor. Ze hebben een grillige vorm omdat ze spontaan gekiemd zijn en vele jaren ongestoord hebben kunnen groeien. Deze bijzondere karakterbomen worden echter verdrongen door rechte dennen. Door de rechte dennen te kappen, krijgen de karakterdennen en -eiken de ruimte om verder te groeien en kan de heide zich ontwikkelen. Onder het dichte bos zitten nog oude heidezaden in de strooisellaag. Door de strooisellaag te verwijderen, krijgen die zaden licht en warmte en kunnen ze weer kiemen.
 
Naast de karakterbomen komt er in het dennenbos ook veel spork voor. Spork is een struik die van het voorjaar tot de zomer nectar levert. In de schaduw van een bos is hij niet zo waardevol voor insecten maar als hij op de open heide staat heeft de plant een enorme aantrekkingskracht op vlinders en bijen. Door de rechte plantagedennen te verwijderen krijgen deze insectenrestaurants meer ruime. Zo ontstaat een afwisselend open heidelandschap met karakterbomen en nectarbosjes. Dit vormt het ideale leefgebied voor een vlinder als het groentje, de gladde slang en de zeldzame nachtzwaluw.
 
Tot slot wordt een begrazingsraster geplaatst. In 2017 zal de begrazing door koeien er opgestart worden. Dat zorgt voor meer variatie op het terrein. De koeien zullen het heidelandschap nog schilderachtiger maken. De geplande werken vormen de tweede fase van het Europese LIFE-project dat de natuur in en rond de Kalmthoutse Heide wil verbeteren.  
 
Al deze maatregelen komen niet enkel de natuur ten goede, ook voor wandelaars, ruiters en fietsers wordt het heidegebied nog aantrekkelijker.
 
Omdat zulke grootschalige werken niet zonder ongemakken kunnen uitgevoerd worden, vragen we begrip voor mogelijke overlast tijdens de werken. We zullen ons uiterste best doen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Mochten er zich toch problemen voordoen, dan kunnen mensen dat zeker melden op het secretariaat van het Grenspark 00 32 3/667 64 98 of via email: info@grensparkzk.be.