Natuurpunt start met laatste fase voor heideherstel Stappersven

Datum: 
maandag 10 september 2018
 

Aan het Stappersven op de Kalmthoutse Heide is op 10 september de laatste fase van het heideherstel van start gegaan. Bij de werken wordt een monotone dennenplantage omgevormd naar heide, afgewisseld met statige vliegdennen. Om bezoekers te laten genieten van het open landschap, wordt er later een uitkijktoren geplaatst. Ook de natuur zal van de werken profiteren. Na vorige, gelijkaardige werken doken er zeldzame vlinders op en kwam de heide terug. De werken krijgen de steun van de Europese Commissie, in het kader van het Europese project LIFE HELVEX. Tijdelijk zal een deel van Parking Zuid afgesloten worden voor opslag van hout.
 
De afgelopen jaren zijn er verspreid over drie fasen maar liefst 50 ha landduinen en heiden hersteld. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo zijn de Nolse duinen weer in hun oude glorie hersteld. Tussen het Stappersven en de Nol is er een halfopen corridor hersteld rondom het Wortelpaadje.
 
De laatste fase van het heideherstel zal plaatsvinden tussen parking zuid en het Stappersven. Hier ligt een gebied van 15 ha met ingesloten heiderelicten en prachtige vliegdennen. De kansen zijn er enorm. Dat bleek al toen enkele heiderelicten door de vrijwilligers van Natuurpunt al voor een deel open gemaakt werden en prachtige heideblauwtjes opdoken. Maar om de vergrassing met pijpenstrootje terug te dringen, gaan we beperkt plaggen. Onder de dikke strooisellaag zitten heidezaden te wachten op licht en lucht om weer te kunnen kiemen. Door te plaggen zullen struikhei en dophei het landschap een paarse en roze kleur geven in de zomer.
 
De beboste delen van het gebied bestaan vooral uit monotone dennenbossen die richting het Stappersven afgewisseld worden door statige vliegdennen met brede kruinen. Om de heiderelicten uit te breiden en de vliegdennen weer ademruimte te geven, worden de rechte dennen gekapt en gaan we beperkt plaggen. Op die manier zal een prachtig heidelandschap ontstaan met vliegdennen, zomereiken en het zicht op het Stappersven. Om ten volle te kunnen genieten van het landschap, wordt er een uitkijktoren geplaatst die makkelijk bereikbaar is vanaf de Verbindingsstraat en parking zuid. Vanop de toren zal je ook de ruimere Kalmthoutse heide kunnen zien en wordt het makkelijk om watervogels te spotten op het Stappersven.
 
Het vrijgekomen stamhout wordt gebruikt als grondstof voor spaanderplaten en het takhout wordt versnipperd als brandstof om elektriciteit op te wekken. Het plagsel wordt dan weer gebruikt als bodemverbeteraar voor landbouwgronden omdat het veel koolstof bevat en vele akkers tegenwoordig minder opbrengst geven vanwege een koolstofgebrek.
 
Bovenstaande werken zijn gestart op maandag 10 september 2018 en zullen afhankelijk van de weersomstandigheden tot in het late najaar doorgaan. De enige uitweg van het gebied is de Verbindingsstraat. In functie van overslag van hout en plagsel wordt een deel van Parking Zuid afgesloten. We vragen aan de aannemers om het ongemak voor de andere gebruikers tot een minimum te beperken. Voor deze laatste keer vragen we het begrip van al wie mogelijk toch hinder zou ondervinden.
 
Meer info:

Frederik Naedts, frederik.naedts@natuurpunt.be, +32478267991

Dit Project werd uitgevoerd in het kader van het HELVEX LIFE-project Grenspark Kalmthoutse Heide met steun van het Europese Life-programma en de Provincie Noord-Brabant.