Nieuwe cursus Gastheerschap van het Grenspark

Datum: 
vrijdag 24 november 2017

Ondernemers rondom Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide opgelet!
 
Op dinsdagmiddag 6 februari start een nieuwe cursus Gastheer van het Grenspark voor ondernemers in en om Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide, georganiseerd door het Grenspark in samenwerking met IVN Natuureducatie. Tijdens deze cursus leer je alles over natuur, cultuur, beheer en recreatie van het gebied en maak je ook kennis met andere ondernemers. Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers, dus schrijf je snel in!
 
Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend natuurgebied met een afwisselend landschap van heide, vennen, landduinen en bossen waar oneindig veel te ontdekken en te beleven is. Met deze cursus vergroten deelnemers hun kennis van cultuurhistorie, het landschap en natuurrecreatieve mogelijkheden. Na deelname kunt u uw gasten (meer) vertellen over de ontstaanswijze van het gebied en wijzen op bijzondere plekjes. Een extra service die het verblijf én het gebied aantrekkelijker maakt.
 
Voor wie?
De cursus is voor alle bedrijven en instellingen die zich betrokken voelen bij recreatie en toerisme in en rond Grenspark de Zoom - Kalmthoutse Heide. Ondernemers van hotels, campings, B &B’s, theetuinen, restaurants en agro-toerisme bijvoorbeeld. De cursus houdt in dat u concrete informatie krijgt over het Grenspark: tot hoever strekt dit gebied zich uit, hoe heeft het gebied zich gevormd, wat zijn bijzondere natuurwaarden, wat is er te zien, wat is er te doen, welke regels gelden er. Deze informatie wordt aangevuld met excursies door terreinbeheerders en gidsen.
 
Cursusdata
De cursus Gastheer van het Grenspark bestaat uit vier dinsdagmiddagbijeenkomsten en wel op:
-  6 februari
-  20 februari
-  6 maart
-  20 maart
De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in het gebied  in en rond het Grenspark welke nog nader worden bekend gemaakt.
 
Inloopbijeenkomst en nadere informatie
Als u meer wilt weten kunt u zich laten informeren op onze inloopbijeenkomst. De inloop wordt gehouden op 13 december van 15.00 tot 18.00 uur in de Volksabdij te Ossendrecht (zaal Meerkoet), Onze Lieve Vrouw Ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht, Nederland. De kosten bedragen €200 per persoon. Let op: voor de eerste 20 inschrijvers draagt het Grenspark €75 bij zodat de kosten voor de snelle inschrijvers dus €125 zullen zijn. Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met het Grenspark of u via het emailadres aanmelden.
 
De cursus wordt gehouden in nauwe samenwerking met het IVN, die deze cursus ook elders aanbiedt als onderdeel van het programma Gastheer van het Landschap. (ivn.nl/gastheervanhetlandschap).
 
Aanmelden voor de cursus kunt u tot 23 januari via ivn.nl/gastheervanhetgrenspark