Plaggen en chopperen voor natuurherstel tussen Stappersven en de Nol in Kalmthout

Datum: 
woensdag 16 augustus 2017

Vandaag is een aannemer gestart met de tweede fase van het heideherstel tussen het Stappersven en de Nol in Kalmthout. Beide gebieden zijn heidemoerassen die tot voor kort van elkaar gescheiden waren door een muur van dennen. “Vogels vliegen hier gemakkelijk over maar voor vlinders en slangen is het een barrière. Die gaan we nu wegwerken,” zegt projectleider Frederik Naedts.
 
Afgelopen winter is 15 ha monotone dennenplantage aan het Wortelpaadje omgevormd naar een halfopen landschap met open plekken, waardevolle boskernen en karakterbomen. De open plekken bieden heel wat kansen voor het herstel van heide omdat er nog kiemkrachtige zaden aanwezig zijn onder de humuslaag. Die zaden wachten op licht en warmte om te kunnen kiemen. Momenteel zitten ze nog onder een deken van dennenstrooisel en gras. Natuurpunt heeft een aannemer de opdracht gegeven om deze strooisellaag teverwijderen.
 
In de droge delen gaat de aannemer met een choppermachine de strooisellaag vermalen, onmiddellijk opzuigen en afvoeren. Dit is een relatief goedkope methode om heide te herstellen. Het zorgt er ook voor dat de runderen die afgelopen zomer het terrein al begraasd hebben, gestuurd worden naar deze zone. Ze houden van de gechopperde zones met jong gras. De jonge heideplanten worden op die manier minder begraasd waardoor ze traag maar gestaag kunnen doorgroeien tot de typische heide vol bloemen.
 
De lager gelegen delen zijn veel te nat voor de choppermachine. Hier wordt met een rupskraan de strooisellaag geplagd en afgevoerd. Plaggen is het voorzichtig afschrapen van de strooisellaag tot op de historische zaadbank. “Uit andere heideherstelprojecten weten we dat dit zeer goede resultaten oplevert. We verwachten ook hier mooie resultaten omdat het grondwater ondiep van het Stappersven naar de Nol stroomt. Het grondwater zorgt voor de aanlevering van mineralen en zuurstof. We kunnen de zeldzaamste heidesoorten verwachten zoals Klokjesgentiaan, Heideorchis en Beenbreek”, aldus Frederik Naedts.
 
Het gechopperd en geplagd materiaal wordt afgevoerd langs het Wortelpaadje en de Verbindingsstraat. We vragen aan alle bezoekers en gebruikers van het gebied om begrip te hebben voor deze tijdelijke situatie. Na de werken zal het gebied nog mooier zijn, en nog meer waarde hebben voor de natuur. De werken kaderen in het Europees natuurherstelproject LIFE Helvex.
 

Meer info: Frederik Naedts, frederik.naedts@natuurpunt.be, 0032 478.26.79.91