Project CaRelands Fase 2 gestart

Datum: 
vrijdag 10 oktober 2014

Voor de tweede maal heeft het Europese programma Interreg IVa 2Zeeën het clusterproject CaRelands goedgekeurd.  Volgend op CaRelands – fase 1, is per direct gestart met deze tweede fase.  Samen met de 5 andere partners*  in Nederland en Vlaanderen wordt het komende jaar verder gewerkt aan de studie rondom de vermindering van koolstofreductie en de opwekking van hernieuwbare energie in waardevolle natuurgebieden en landschappen.  
Deze financiële bijdrage is een onmisbare steun in de rug van het Grenspark om de bewustwording van duurzaamheid samen met plaatselijke belanghebbenden door te vertalen in concrete maatregelen. Voor het totale project is 299.000 € beschikbaar. We houden u op de hoogte.  
 
* Het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, het Nationaal Park De Bieschbosch, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, Kent Downs en de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

www.care-lands.eu