Publieke consultatie geïntegreerd natuurbeheerplan Vlaams Natuurreservaat Kalmthoutse Heide

Datum: 
maandag 25 juni 2018

Voor het erkend natuurreservaat Stappersven, in beheer van Natuurpunt, en het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide, in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werd een gezamelijke Toegankelijkheidsregeling opgemaakt.
De Toegankelijheidsregeling is opgesteld zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en natuurreservaten. Zij past binnen de recreatieve zonering van Grenspark Kalmthoutse Heide, waar beide gebieden deel van uitmaken.

Tijdens de publieke consultatie, die loopt van 25 juni t.e.m. 24 juli, zal de toegankelijkheidsregeling ter inzage liggen in het gemeentehuis van Kalmthout (Milieudienst) en in De Vroente. Tijdens de openingsuren van De Vroente kunnen burgers de Toegankelijkheidsregeling komen inkijken.

Het is ook digitaal te raadplegen via www.kalmthout.be/toegankelijkheidsregelingKH