Stand van zaken - mountaintbike routes Grenspark

Datum: 
donderdag 21 november 2019

In het Grenspark Kalmthoutse Heide zullen in de toekomst een aantal intensieve mountainbike routes komen die verbonden worden met een grensoverschrijdende verbindingsroute. De intensieve routes komen aan Nederlandse kant bij de Stoppelbergen-Wildernissen, Staartse Heide en Abdijbossen.
De aanleg van de intensieve routes is voorlopig stopgezet als gevolg van een vergunningskwestie door Provincie Noord-Brabant.
Wanneer de routes afgewerkt en opengesteld kunnen worden, is nog moeilijk te voorspellen.
Omdat de routes nog niet af zijn, mogen ze nog niet gereden worden. Momenteel zijn de onafgewerkte routes onveilig vanwege uitstekende takken en boomwortels!

Het is de bedoeling dat het uitdagende routes worden voor mountainbikers met single-tracks. Single-tracks zijn paden van ongeveer 80 cm breed die in 1 richting worden bereden, zeer aantrekkelijk om op te mountainbiken, met bochten en hoogteverschillen. De routes zullen ook goed berijdbaar blijven in het natte seizoen en zullen onderhouden worden.
 
De routes zullen op op plekken komen waar de natuur minder kwetsbaar is en mijden gebieden waar de natuur de recreatiedruk niet aankan. Op deze manier kunnen recreanten genieten in het gebied én beschermen we de natuur waar het nodig is. Op dit moment wordt er overal, dwars door het gebied gereden, daardoor staat de natuur onder druk. Ook neemt overlast tussen mountainbikers, wandelaars en ruiters toe. De huidige situatie is niet houdbaar. Daarom scheiden we de nieuwe mountainbikeroutes zoveel mogelijk van bestaande wandel- en ruiterroutes. Wandelaars kunnen gebruik maken van een zeer mooi aanbod aan wandelpaden in het Grenspark, voor ruiters zijn er gemarkeerde ruiterpaden. In de toekomst willen we ook de ruiterroutes nog uitbreiden, zo krijgen we een mooi aanbod voor iedere recreant.
Aan de Vlaamse zijde van het Grenspark en tussen de routes aan Nederlandse zijde komen MTB-verbindingen. Deze verbindingslussen worden op bestaande paden aangelegd waar soms ook andere recreanten gebruik van maken (wandelaars, ruiters). We vragen dan ook aan alle recreanten om met elkaar rekening te houden en hoffelijk te zijn.
 

Meer info via info@grenspark.be