Werken in deelgebied Mont Noir

Datum: 
maandag 26 juni 2017

Vanaf juli wordt er verder gewerkt aan heideherstel in de Kalmthoutse Heide. Deze werken zijn een onderdeel van het LIFE-project HELVEX, waaraan verschillende beheerders binnen het Grenspark meewerken.
 
In het deelgebied Mont Noir wordt aanvullend geplagd in zones waar vorig jaar bomen werden gekapt, alsook op plaatsen gedomineerd door het gras pijpenstrootje. Hierbij wordt het bovenste laagje van de bodem (humuslaag) zorgvuldig afgeschraapt en uit het terrein gebracht. Zo verarmt de bodem en ontstaan er opnieuw kansen voor de typische heidesoorten.
 
Ten noorden van de Drielingenvennen wordt een sterk vergraste zone geplagd. Hierdoor kan een gradiënt ontstaan van natte heide aan de oeverzone, naar vochtige en droge heide richting de zone die vorig jaar werd geplagd.
 
Het is onvermijdelijk dat kranen en tractoren met laadbakken door het gebied rijden. Om bodemschade te beperken, wordt er gewerkt met aangepast materiaal met lagedrukbanden.

Uit veiligheid is wandelpad hagedis gedeeltelijk niet toegankelijk in de periode dat gewerkt wordt in de Mont Noir!

 
Wij vragen uw begrip voor eventuele hinder die u zou kunnen ondervinden.