Nieuw beleidsplan Grenspark

Het Grenspark heeft een nieuw ‘Beleidsplan beheer en inrichting’ voor de periode 2014-2029.

Visie voor de komende 15 jaar
In het Beleidsplan geven de partijen die betrokken zijn bij het Grenspark aan in welke richting het park zich zal gaan ontwikkelen. Het plan vormt de komende 15 jaar ook het referentiekader voor alle uit te voeren werkzaamheden in het gebied. Iedereen die een activiteit in het Grenspark wil uitvoeren, dient dit te toetsen aan het Beleidsplan.
 
Samenhang en afhankelijkheid
Karakteristiek voor het Beleidsplan van het Grenspark is dat er over de grenzen heen gekeken en nagedacht wordt.  Steeds wordt gezocht wordt naar samenhang en afhankelijkheid. Thema’s rond ecologie, hydrologie, recreatie, brand, fauna e.d. worden samen met de `buren` bekeken. Het gaat niet om het eigen belang, maar wel om wat belangrijk is voor het totale natuurgebied.
De kernwoorden zijn daarom: samenhang en afhankelijkheid. Het coördineren van de grensoverschrijdende acties, is ook het bestaansrecht van de Grensparkorganisatie.
 
Hieronder kan u het nieuwe beleidsplan (BBI) raadplegen.