Nieuwe naam en logo voor het Grenspark

Het Grenspark heeft vanaf nu een nieuwe naam:
Grenspark Kalmthoutse Heide.
“Een bescheiden en toch belangrijke verandering. Kort, maar krachtig en al bekend aan beide zijden van de grens”, aldus Martin Groffen, voorzitter. Het woord ‘Grenspark’ en de ondertitel ‘twee landen – één natuur’ legt de nadruk op het grensoverschrijdende. Via bebording, kaarten, folders en gastheren duidt het Grenspark de omvang en rijkdom van het natuurgebied aan.

Motto: Herkenbaar en zichtbaar
Zichtbaar zijn is een belangrijk streven van het Grenspark. Het Grenspark vertegenwoordigt een uitgestrekt grensoverschrijdend gebied met veel natuurgebieden, poorten, entrees, horeca en routes. De omgeving en bezoekers hebben niet allemaal een compleet beeld van het Grenspark.
Dat kan dus beter, want pas met een goed beeld raken omwonenden en bezoekers betrokken bij het gebied en wat er allemaal speelt.
Het Grenspark is straks beter zichtbaar met aanduidingen in het terrein en op kaart. Dat je ziet wanneer je het gebied benadert, van Vlaamse zijde of van Nederlandse zijde. Dat je merkt hoe groot het is. Dat je ook ziet hoeveel bewoners, ondernemers en bezoekers in die omgeving thuishoren. Dit, met eenduidige bebording bijvoorbeeld. Dat was ook de aanleiding om na te denken of de naam van het Grenspark nog bij de tijd was.
 
Naam: Kort en krachtig
Het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide houdt op te bestaan. Althans in deze naam. Men koos ervoor om het gebied in het vervolg korter en krachtiger als ‘Grenspark Kalmthoutse Heide’ aan te duiden. Een kortere naam dus voor dit grote, grensoverschrijdende gebied van 6000 ha op zowel Vlaams als Nederlands grondgebied.
Tot op heden zorgde de naam dikwijls voor verwarring en onbegrip. Omdat hij zo lang was, kortte men de naam in naar gelang de voorkeur van de gebruiker. Bij het zoeken naar een nieuwe naam dacht het Grenspark in eerste instantie heel ruim. Uiteindelijk bleek dat de Kalmthoutse Heide zelf een zodanige en grensoverschrijdende kracht heeft. Het zou niet wijs zijn om daarvan afstand te nemen. De oude toevoeging ‘De Zoom’ (die ooit bedacht was om het Nederlandse deel te benoemen) voegde daar niet veel aan toe. Inmiddels is de Kalmthoutse Heide ook aan Nederlandse zijde gekend. Alle partners kozen eendrachtig voor de korte naam. Historisch interessant: dat was ook de werktitel in de oprichtingsfase. Back to basic dus.
 
Logo: herkenbaar maar net even anders
Het Grenspark houdt ook het bestaande logo herkenbaar. We staan aan de vooravond van nieuwe bebording. Dit is dus hét moment voor de introductie van een iets gewijzigde naam met een iets gewijzigd logo. Het logo heeft andere kleuren, een iets andere vorm en lettertype. In sommige toepassingen maken we gebruik van een nieuwe ondertitel: twee landen – één natuur.