Vrijwilligers

Gidsen op bijscholingsexcursie natuurbeheer

Voor het Grenspark zetten zich ongeveer 70 vrijwilligers in: gidsen, peters & meters, mensen die monitoren, redactieleden, begeleiders van het Junior Rangerkamp enz...  Allemaal mensen die op de een of andere manier, in mindere of meerdere mate voor het Grenspark diensten verlenen op vrijwillige basis. Zonder hun inzet zou al het noodzakelijke werk niet kunnen worden uitgevoerd.

De vele vrijwilligers spelen in het Grenspark een belangrijke rol. Hun enthousiasme is aanstekelijk en hun kennis vaak zeer grondig. Daar maakt het Grenspark dan ook graag gebruik van, bijvoorbeeld in de werkgroepen Natuur en Water en Voorlichting, Educatie en Recreatie. Vrijwilligers zijn vaak de antennes en de ambassadeurs van het Grenspark. Het Grenspark hoopt nog jaren op de trouwe en enthousiaste inzet van de vrijwilligers te kunnen rekenen.

Deze vrijwilligers komen uit zeer verschillende organisaties en verenigingen. Het zijn o.a. natuurgidsen van het CVN, het IVN, of NAREKA, leden van de milieuwerkgroepen van de gemeenten, leden van NAMIRO en BENEGORA.
De vrijwilligers die meehelpen met de monitoring in het Grenspark zijn soms studenten biologie, en vaak geïnteresseerden in een bepaald vakgebied.
De peters en meters van de wandelpaden in het Grenspark zijn mensen die veel en graag wandelen. Zij controleren de infrastructuur van de wandelpaden en verwijderen afval en zwerfvuil waar nodig is.


Meter op controleronde van de wandelpaden

Mocht u interesse hebben om ook vrijwilliger voor het Grenspark te worden, neem dan contact op met het Grensparksecretariaat. Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die kunnen helpen.
info@grenspark.be