Grensparkorganisatie

Het Grenspark Kalmthoutse Heide is op initiatief van de Benelux Economische Unie opgericht als eerste grensoverschrijdend natuurpark. De oprichting illustreert het toenemende belang van natuur en milieu in internationaal verband. Was eerst de economie het enige aandachtspunt in de Benelux en Europese Unie, momenteel stimuleren deze samenwerkingsverbanden ook het behoud en de versterking van de natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit.
Het Grenspark is een vrijwillig samenwerkingsverband van eigenaren en beheerders. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De beheerders en eigenaren, zowel overheden als particulieren, werken aan gezamenlijk natuur- en waterbeheer. Recreatie, voorlichting en educatie worden daarbij niet vergeten. In het Beleidsplan Beheer en Inrichting zijn de lange en korte termijn doelstellingen vastgelegd. 'De integrale visie is gericht op het waarborgen, versterken en ontwikkelen van (potentieel) aanwezige natuur- en landschappelijke waarden en, voor zover passend daarbinnen, vormen van voorlichting, educatie, recreatief medegebruik, houtproductie en faunabeheer. Ontwikkeling van karakteristieke ecotopen staat voorop. Voorbeelden daarvan zijn heide, bossen, duinen en vennen en specifiek de overgangen daartussen. 
Nederland en Vlaanderen mogen trots zijn op hun Grenspark. Het is een tastbaar bewijs van grensoverschrijdende samenwerking voor het behoud van dit uitgestrekte unieke natuurgebied. In Vlaanderen maakt het Grenspark deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk, in Nederland is het Grenspark onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Op sommige onderdelen werkt het Grenspark samen met de Nationale Parken van Nederland.

Kantooradres Grenspark:

Putsesteenweg 129
B- 2920 Kalmthout
e-mail: info@grenspark.be
Tel.: (00-32)-(0)3 667.64.98

Coördinator Grenspark:
Jan Weverbergh
j.weverbergh@grenspark.be

Projectcoördinator LIFE HELVEX:
Ignace Ledegen
i.ledegen@grenspark.be

Medewerker Voorlichting, Educatie, Recreatie (VER)/administratie:
Milenka Wyckmans
m.wyckmans@grenspark.be

Medewerker Natuur:
Rudi Delvaux
r.delvaux@grenspark.be

De aard van het werk (veldwerk, vergaderingen, etc.), maken dat we niet steeds bereikbaar zijn tijdens de kantooruren van 09.00 tot 16.00u.