Polder

Brabantse Wal

Aan de voet van de Brabantse Wal ligt een oud poldergebied op de overgang van lage kleigronden naar hoge zandgronden. Vanaf de twaalfde eeuw begon men hier met bedijking om het lage polderland droog te leggen. Maar er volgden nog vele overstromingen en pas op het einde van de 17e eeuw werd de bedijking met succes ter hand genomen en kreeg het polderlandschap langzaam zijn huidige vorm.
Door de overgangen tussen hoog en laag, droog en nat, zand en klei is het een uniek landschap. Er liggen nog veel middeleeuwse sloten, omgeven door knotwilgen en rietkragen.
Het ijzerrijke kwelwater dat uit de helling van Brabantse Wal stroomt, zorgt voor het ontstaan van een zeldzame plantengroei.
Er wordt naar gestreefd om dit kwelwater langer vast te houden.
 
fauna van de polders
flora van de polders
toponiem Noordpolder