Sprinkhanenexcursie

Het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide prijkt op de grens met Nederland als een van de grootste natuurgebieden in Vlaanderen. In de voorbije jaren leverde inventarisatie van het gebied een totaal van 25 soorten sprinkhanen en krekels in het gebied op. De sprinkhanenfauna reflecteert de variatie aan habitats: zo hebben de veenmol, veldkrekel, greppelsprinkhaan en kustsprinkhaan hier een populatie, en snortikker, zanddoorntje en heidesabelsprinkhaan zijn alle in grote aantallen aanwezig. Verder werden andere soorten, zoals de blauwvleugelsprinkhaan nog niet aangetroffen in het Grenspark, ondanks waarnemingen in de directe omgeving.

Foto heidesabelsprinkhaan: Ruben Foquet

Momenteel worden sprinkhanen en krekels echter niet meer intensief geïnventariseerd in het Grenspark. Samen met Bert en Ruben, de twee vrijwilligers die de sprinkhanen voorheen inventariseerden, gaan we op zoek naar de typische sprinkhanensoorten van de Kalmthoutse Heide. Hiernaast is deze excursie ook bedoeld om opvolging te zoeken voor de inventarisatie van sprinkhanen en krekels in het Grenspark.
 
                                                           Foto knopsprietje: Ruben Foquet

Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger insecten te zoeken in het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide? Kom dan zeker mee!
Afspraak: Zondag 9 juli, 12 uur, Parking Zuid. Einde verwacht omstreeks 17 uur.

 
In geval van zeer slecht weer wordt de excursie afgelast, gelieve bij twijfel contact op te nemen. Meenemen: aangepast schoeisel, drinken. 
 
Contact: Bert & Ruben Foquet (Bert.saltabel@gmail.com; 0032 499 72 27 60)