Toponiemen

Op de wandelkaart van het Grenspark vind je vele plaatsaanduidingen.
Plaatsen kregen vaak hun naam als gevolg van een speciale gebeurtenis, omwille van het specifieke uitzicht, de bodemgesteldheid, of de menselijke activiteit. Van een aantal toponiemen volgt hier een zekere of mogelijke verklaring.

Biezenkuilen - Drielingvennen - De Groote Meer - De Kleine Meer - Kriekelarenven - De Nol - Putse Moer -Stappersven - Van Gansenven - Wasven - Zwaluwmoer

Boterbergen - Hazenduinen - Kambuusduinen  - Keetheuvel - Paalberg  - Vossenbergen- Wilgenduinen - Steertse duinen

Craeyenbergh - Galgenberg - Groenendries - Kortenhoeff - De Markgraaf - Mont Noir - Ruige Heide - Stoppelbergen - Tooverberg - Wilgenduin - Withoefse Heide - De Zoom