Wissels nr. 52, september 2013 - digitale versie


Welkom bij de tweede digitale nieuwsbrief van grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide!

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in en rond het Grenspark. Op deze manier blijft u goed geïnformeerd.

Met deze nieuwsbrief brengen we u nieuws vanuit het Grenspark van de afgelopen maanden en het komende seizoen.

Veel leesplezier!


Nieuws uit het gebied

Het heidehaantje slaat weer toe
De vele wandelaars die in dit seizoen de heide in al zijn pracht komen bewonderen, zullen moeten constateren dat de heide er dit jaar plaatselijk niet zo mooi bij ligt.
Eens in de paar jaar is het zover, dan is plaatselijk het heidehaantje massaal aanwezig en komt de struikhei nauwelijks tot bloei. Ook in 2013 is het weer raak. Het valt op dat we plaatselijk helemaal bruine heidevelden zien, terwijl deze nu normaal in bloei horen te staan. 

LEES MEER  >>> 


Nazorg Amerikaanse vogelkers door vakantiewerkers
Gedurende heel de maand  juli van dit jaar zijn 8 vakantiewerkers de Amerikaanse vogelkers te lijf gegaan in het privédomein Putse Moer. Tijdens het Hela-Lifeproject in 2011 werd daar 20 ha vogelkers bestreden. Maar de nazorg, waarbij alle jonge kiemplanten verwijderd worden, is des te belangrijker.

LEES MEER >>>


Beheerwerken in de Kalmthoutse Heide - aug/sept 2013 - Agentschap voor Natuur & Bos
Na de brand van mei 2011 wordt een stevig tandje bijgestoken in het beheer van de heide. Het gras pijpenstrootje is immers na de brand al snel weer gaan groeien. Struikhei en dophei herstellen zich veel trager en zij dreigen verdrongen te worden door het sneller groeiende pijpenstrootje.

LEES MEER>>>


Beheerwerken in gebied Stappersven – sep/okt 2013 - Natuurpunt
Natuurpunt herstelt op verschillende plaatsen in het deelgebied de Boterbergen het natuurlijk bos door de ooit aangeplante exoten Amerikaanse eik en rododendron te verwijderen. De bladeren van deze soorten zorgen ervoor dat natuurlijke verjonging met inheemse bomen, maar ook kruid-en struiklaag onmogelijk wordt.
 
LEES MEER >>>


Boswerkzaamheden in gebied Stoppelbergen - najaar 2013 - Staatsbosbeheer
 
Dit najaar voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit op verschillende plekken in de Stoppelbergen. Een deel van het werk is gericht op het verjongen van bos. Tegelijkertijd zorgt dat voor meer geschikt leefgebied voor o.a. nachtzwaluw en boomleeuwerik.

LEES MEER >>>


Recreatienieuws
Geslaagd Junior Ranger kamp 2013
De achtste editie van het Junior Ranger kamp zit er weer op.
Van 19 tot 24 augustus namen 16 jongeren tussen 13 en 16 jaar deel aan dit unieke natuurkamp.
Samen met 3 gedreven begeleiders brachten zij een hele week door in het teken van de natuur in en om het Grenspark. Het programma was gevarieerd, het weer zat mee en de sfeer was super.

LEES MEER>>>


Nieuwe Grensparkkrant
Er is een nieuwe Grensparkkrant uit sinds eind augustus 2013. Voor deze krant hebben wij een beroep gedaan op de Intermediagroep Adrem die een fullcolor promotiekrant voor ons heeft uitgebracht op een oplage van 10.000 exemplaren.

LEES MEER >>>

 


Smullen van eigen streek, in en rond het Grenspark
Van 8 tot 13 september stonden alle activiteiten in en rond De Vroente te Kalmthout in het teken van de eigen streek. Men kon er proeven van producten uit de eigen streek, kruidenwandelingen & fietstochten maken, kennis maken met lokale sagen en legenden, … . Kortom, ontdekken welke troeven er in en rond het Grenspark te vinden zijn.

LEES MEER >>>


Organisatienieuws

In memoriam dhr. Jos Broos
Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotse overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid Jos Broos. Hij overleed op 18 juli 2013 op de veel te jonge leeftijd van 48 jaar. Sedert 2007 was Jos de afgevaardigde van de zgn. Kleine Eigenaren (Vlaanderen) in de Bijzondere Commissie van het Grenspark.

LEES MEER >>>


Ontmoeting drie oud-voorzitters
Op 16 juli van dit jaar was het zover. De oud-voorzitters van het Grenspark, Paul Wagtmans en Herman Suykerbuyk, gingen op bezoek bij Cor Kleisterlee.

LEES MEER >>>


Werkbezoek van leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant
Op 23 augustus jl. brachten de leden van Provinciale Staten (met in hun portefeuille Ecologie en Ruimte) een werkbezoek aan het Grenspark. Dit gebeurde op verzoek van het Grenspark, vooral naar aanleiding van het mogelijk wegvallen van de financiële steun door de provincie aan het park.

LEES MEER >>>


Ingediende projecten
Het Grenspark diende onlangs 3 projecten in om extra subsidie te verkrijgen, o.a. bij Life, Interreg 2-Zeeën en Leader.

LEES MEER >>>


Grenspark–stageplaatsen zijn erg in trek
De ene stagiaire heeft zijn stage nog maar net afgerond bij het Grenspark of de volgende gaat alweer van start.
Kasper, student Toegepaste Biologie en Annabel, studente Stad- en streekontwikkeling vonden een stageplaats bij de grensparkorganisatie.

LEES MEER >>>


Grenspark ook te vinden op facebook!
Het Grenspark heeft ook een eigen facebook-pagina.
Neem gerust eens een kijkje!

Facebook-pagina Grenspark


Activiteiten in het Grenspark

In het Grenspark kan je aan heel veel activiteiten deelnemen.

Voor de volledige agenda en alle actuele activiteiten klik hier:  AGENDA


We zijn erg benieuwd naar wat u van deze digitale WISSELS vindt! Laat het weten door te mailen naar m.wyckmans@grensparkzk.be.