Wissels nr. 53, december 2013 - extra editie Beleidsplan

Welkom bij de extra editie van de digitale nieuwsbrief van grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide!

Waarom een extra editie?

Een nieuw beleidsplan voor het Grenspark is op dit moment in de maak. We berichtten daarover al in een eerdere Wissels.
In deze uitgave leest u over de stand van zaken van het plan, en welke onderwerpen de komende tijd vooral aandacht zullen krijgen in het Grenspark: van het versterken van ecologische verbindingen tot de ontwikkeling van de vier onthaalpoorten en het recreatief routenetwerk.
 
Veel leesplezier!


Organisatienieuws

Het nieuwe beleidsplan: waar staan we?
Op verzoek van het Grenspark gingen Communicatiebureau De Lynx en het ecologisch adviesbureau Buro Hemmen in april jl. aan de slag om het nieuwe beleidsplan op te stellen, samen met zo veel mogelijk partijen die bij het Grenspark betrokken zijn. Dat zijn niet alleen de ‘officiële’ partners, maar ook ondernemers, natuurgidsen, ruiterverenigingen, enz. Via gesprekken en bijeenkomsten in mei, juni en september hebben zij alle ideeën, visies, vragen, en suggesties die leven, verzameld.

Lees meer >>>


De hoofdvraag van het nieuwe beleidsplan
Hoe willen we dat het Grenspark zich de komende 15 jaar ontwikkelt?
Er liggen veel kansen om het Grenspark nog sterker en aantrekkelijker te maken. Er zijn ook knelpunten die om een oplossing vragen. Ook de nieuwe gebieden die in 2011 bij het Grenspark kwamen, moeten nog goed aaneengesmeed worden met het kerngebied. Het beleidsplan zal voor deze zaken de richting aangeven.

Lees meer >>>


Een nieuwe horizon ...
Een plan voor de toekomst van het Grenspark kan niet zonder een perspectief: waar willen we in 2029 staan met het Grenspark? Alle partijen zijn het erover eens dat het belangrijk is dat de unieke kwaliteiten van het Grenspark de bescherming krijgen die ze verdienen, en dat ze waar mogelijk nog worden versterkt.

Lees meer >>>


Hoofddoel: de natuur goed beschermen
De natuur is de basis van het Grenspark. Voor de bescherming van een groot aantal dier- en plantsoorten en waardevolle typen leefgebieden, zijn er zelfs internationale doelen (Natura 2000). Die geven aan welke maatregelen nodig zijn om bijzondere natuurwaarden voor de toekomst te bewaren. Het nieuwe beleidsplan zal vooral aangeven hoe de Vlaamse en Nederlandse Natura 2000-beheerplannen goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Het Grenspark zal zich de komende jaren ook via aanvullende activiteiten op natuurbescherming richten. 

Lees meer >>>


Betere spreiding van bezoekers
Op een aantal plekken in het Grenspark, vooral op de Kalmthoutse Heide, kan het in het weekend of op andere vrije dagen zeer druk zijn. Om kwetsbare natuur te beschermen tegen al te grote aantallen bezoekers, is het een grote wens om bezoekers beter te spreiden over het gebied. Dat kan allereerst door de andere drie poorten tot een aantrekkelijk alternatief te maken voor een bezoek aan het Grenspark. Bezoekers die altijd naar de Kalmthoutse Heide gaan, moeten zin krijgen om ook eens de bossen bij het Ravenhof of de omgeving van de Volksabdij te gaan verkennen.

Lees meer >>>


Grenspark: goed zichtbaar en bereikbaar
De bekendheid en de zichtbaarheid van het Grenspark kunnen beter, daar is iedereen het over eens. In het beleidsplan worden daarvoor voorstellen gedaan. Een voorstel is te zorgen voor een betere bewegwijzering naar het Grenspark zowel vanaf de (snel)wegen, als op lokale wegen.

Lees meer >>>


De toegangspoorten: elk een eigen thema en sfeer  
De vier onthaalpoorten van het Grenspark (Ravenhof, Hemelrijk, Volksabdij en de Vroente) zijn bedoeld om bezoekers welkom te heten in het Grenspark en dienen als startplaats voor de recreatieve routes. Bezoekers kunnen er parkeren, informatie over het Grenspark krijgen, wat eten en drinken, een fiets huren, een elektrische fiets opladen ed. Bedoeling is dat de poorten deze functies sterker dan nu gaan vervullen. Ze krijgen elk een eigen thema, die samen ook één geheel vormen: aarde, landschap, erfgoed en de mens.

Lees meer >>>


Routes aantrekkelijker maken
Het wandelen, fietsen en paardrijden in het Grenspark kan op meerdere punten nog aantrekkelijker, zo is geconstateerd. Niet zozeer door méér routes aan te leggen, maar door bestaande routes beter met elkaar te verbinden. Zoals een verbinding vanaf de Volksabdij naar een route in de Noordpolder of richting de Staartse Duinen.

Lees meer >>>


Vervolg van het beleidsplan
De hoofdlijnen van de koers die het Grenspark de komende tijd wil varen, staan op papier. Die worden de komende maanden verder besproken in de Bijzondere Commissie en ook uitgewerkt tot concrete projecten. Uiteindelijk zal dit resulteren in een door de Bijzondere Commissie goedgekeurd beleidsplan.
In het voorjaar zal er een informatieve bijeenkomst op de agenda staan. Iedereen in en rond het Grenspark is daarbij welkom om over de inhoud van het plan te horen. De datum en locatie zullen in elk geval via Wissels en website bekend gemaakt worden.


Grenspark ook te vinden op facebook!
Het Grenspark heeft ook een eigen facebook-pagina.
Neem gerust eens een kijkje!

Facebook-pagina Grenspark


Activiteiten in het Grenspark

In het Grenspark kan je aan heel veel activiteiten deelnemen.

Voor de volledige agenda en alle actuele activiteiten klik hier:  AGENDA


We zijn erg benieuwd naar wat u van deze digitale WISSELS vindt! Laat het weten door te mailen naar m.wyckmans@grensparkzk.be.Een nieuwsbrief gemist? Kijk op 'Wissels - nieuwsbrief' voor alle voorgave uitgaven.