Wissels nr. 54, maart 2014 - digitale versie

Welkom bij de digitale nieuwsbrief van Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide!
Via deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in en rond het Grenspark. Op deze manier blijft u goed geïnformeerd. U kan meer lezen over het herstel van vennen, de maatregelen die genomen werden om meer en schoon water in het zuidelijke deel van de Brabantse Wal te krijgen, heideherstel rondom De Volksabdij en nog veel meer.

Veel leesplezier!


Nieuws uit het gebied

De handen ineen voor herstel Groote Meer!
Op donderdag 12 december jl. kwamen de bestuurders van de convenantpartners bij elkaar om te kijken hoe het nu gaat met de te herstellen vennen op de Brabantse Wal. Hierover zijn in 2009 afspraken gemaakt tussen de provincie Noord-Brabant, gemeente Woensdrecht, ZLTO, waterschap Brabantse Delta, Evides, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in het convenant “Aanpak verdroging en verbetering van de waterkwaliteit Brabantse Wal”. Naast deze bestuurders waren ook landgoedeigenaar de heer Cogels, het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide en de Vlaamse partner Agentschap voor Natuur en Bos aanwezig.

LEES MEER >>>


Succesvol venherstel Moseven - waterwingebied Ossendrecht
Aan de noordoostrand van het bossencomplex van pompstation Ossendrecht vindt sinds enkele jaren succesvolle natuurontwikkeling plaats. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit naaldhoutaanplant op voormalig heideterrein. Aan de noordoostrand ligt, in het brongebied van de Heiloop, het Moseven.

LEES MEER >>>


Venherstel waterwingebied Ossendrecht 2014
In de bossen van waterwingebied Ossendrecht liggen drie voormalige vennen: Wassche ven, Driebloksven en een naamloos ven. De bossen zijn in het begin van de vorige eeuw aangelegd en bestaan hoofdzakelijk uit naaldhout met een soortenarme ondergroei. De vennen worden door deze bosaanplant ontwaterd en zijn daardoor niet meer als natte laagte herkenbaar. De Leefgebiedensubsidie van de provincie Noord-Brabant maakt het mogelijk de vennen te herstellen en een impuls aan de bosstructuur te geven.

LEES MEER >>>


ASVZ bosgroep aan het werk in Stoppelbergen voor Staatsbosbeheer
In januari 2014 is de ASVB bosgroep als proef gestart met werkzaamheden in het bosgebied Stoppelbergen in Ossendrecht. Stoppelbergen is eigendom van Staatsbosbeheer en maakt onderdeel uit van het Grenspark. De ASVB bosgroep bestaat uit mensen met een lichte verstandelijke beperking die graag buiten in de natuur werken. De volledige groep bestaat uit negen personen onder wie twee begeleiders, de werkmeesters Rob en Ruben. Zij sturen de groep aan en begeleiden het werk. Voorlopig is de bosgroep drie dagen per week aan het werk, maar dit kan in de toekomst nog verder worden uitgebreid.

LEES MEER >>>


Heideherstel in de Abdijbossen
Het heidegebied bij Natuurpoort Volksabdij O.L.V. Ter Duinen wordt groter en vitaler door natuurherstelmaatregelen. Reeds vorig jaar is een gedeelte van het bos gekapt om het heideterrein te vergroten. Begin februari van dit jaar wordt de ingreep afgerond met het plaggen van deze kapvlakte en het verwijderen van grassen, bomen en struiken.

LEES MEER >>>


Recreatienieuws

Junior Ranger kamp zomer 2014 is volzet!
De inschrijvingen voor het natuurkamp kwamen dit jaar wel heel vlot binnen, het maximum aantal van 20 deelnemers werd snel gehaald. Momenteel hebben we al een wachtlijst, mocht er iemand op het laatste nippertje afvallen.

LEES MEER >>>


Op stap met een natuurgids
De natuurgidsen van Nareka organiseren dit jaar al voor de zevende keer op rij gratis wandelingen in het Grenspark. Deze wandelingen vertrekken op tal van verschillende plaatsen. Voor het eerst staan  er op de wandelkalender van Nareka  ook wandelingen die vertrekken  vanaf  de parking van camping Hazeduinen in Putte - Nederland. Het gebied Kriekelareduinen wordt van hieruit bezocht, een heel gevarieerd gebied dat echt de moeite waard is om te verkennen met een natuurgids.

LEES MEER >>>


Oranisatienieuws

Workshop CaRe-Lands – koolstofreductie -  maandag 10 maart in de Vroente
Het Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide is, sinds september 2013, partner in het Interreg2Zeeën-project CaRe-Lands. Dit project heeft de ambitie/doel  om de kansen van koolstof-reductie en het gebruik van hernieuwbare energie te inventariseren, en vervolgens te bezien in hoeverre deze kansen kunnen resulteren in uitgewerkte projectideeën voor toekomstige Europese projecten.

LEES MEER >>>


Toasten op een nieuw groen jaar en de toekomst van het Grenspark
Op 23 januari 2014 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Grenspark plaats. Een 70-tal genodigden brachten samen met de voorzitter, dhr. Cees van Liere  een toast uit op het nieuwe jaar en op de toekomst van het Grenspark.

LEES MEER >>>


Landschappen van Allure: 'Van A naar B'
De gemeente Woensdrecht heeft als penvoerder op 31 januari jl. een robuust project ingediend voor het zuidelijk deel van de Brabantse Wal, voor de tweede tender van Landschappen van Allure. De geschiedenis en het ontstaan van de Brabantse Wal zijn gebruikt als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Samen met dertien partners is hier vorm aan gegeven in het robuuste project 'Van A naar B'.

LEES MEER >>>


Natuurpunt Noorderkempen zoekt gastvrouwen/gastheren
Ben je vlot in de omgang en houd je van contacten? Wordt dan gastheer of gastvrouw van Natuurpunt Noorderkempen.
Wat deze functie inhoudt:
Aan het publiek meedelen waar onze afdeling mee bezig is. Deelnemen aan activiteiten om deelnemers te ontvangen, uitleg te geven op infostands en ondersteuning te geven bij filmavonden en cursussen.

LEES MEER >>>


Grenspark ook te vinden op facebook!
Het Grenspark heeft ook een eigen facebook-pagina.
Neem gerust eens een kijkje!

Facebook-pagina Grenspark


Activiteiten in het Grenspark

In het Grenspark kan je aan heel veel activiteiten deelnemen.

Voor de volledige agenda en alle actuele activiteiten klik hier:  AGENDA


We zijn erg benieuwd naar wat u van deze digitale WISSELS vindt! Laat het weten door te mailen naar m.wyckmans@grensparkzk.be.


Een nieuwsbrief gemist? Kijk op 'Wissels - nieuwsbrief' voor alle voorafgaande uitgaven.