Wissels nr. 55 - extra editie - uitnodiging nieuwe beleidsplan Grenspark - april 2014

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst op dinsdagavond 22 april 2014. in de Volksabdij te Ossendrecht.

Tijdens deze bijeenkomst willen we het nieuwe Beleidsplan Beheer en Inrichting van het Grenspark in huidige conceptversie met u doornemen.

In het huidige Beleidsplan Beheer en Inrichting, dat liep van 1999 tot en met 2014, is de gemeenschappelijke visie van alle deelnemers aan het Grenspark vastgelegd. Het vormt de basis voor de projecten en de activiteiten van het Grenspark. Het Beleidsplan beschrijft de gebiedskenmerken en de beleidsvisie en werkt die uit naar de volgende onderdelen: landschap, natuur, bos, waterhuishouding, recreatie en ontsluiting, voorlichting en educatie en faunabeheer.
Omdat het huidige plan bijna afgelopen en verouderd is, is het dus tijd voor een nieuw plan, gebaseerd op vernieuwende inzichten. Ook de gronden in Stabroek en Woensdrecht die in 2011 zijn opgenomen in het Grenspark, krijgen er een plek in. Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw  Beleidsplan beheer en Inrichting voor het Grenspark.
In het Beleidsplan geven de partijen die betrokken zijn bij het Grenspark aan in welke richting het park zich zal gaan ontwikkelen. Het plan vormt de komende 15 jaar ook het referentiekader voor alle uit te voeren werkzaamheden in het gebied.
 

U bent welkom vanaf 19.15 uur in de kapel van de Volksabdij -
O.L.V. Ter Duinenlaan 199 – 4641 RM Ossendrecht (NL)
op dinsdag 22 april a.s.
 
Het programma start om 19.30 uur, de afsluiting is rond 21.15 uur.

 
Graag uw aanwezigheid bevestigen vóór 18/04/2014 via volgende link :  http://www.grensparkzk.be/bijeenkomst-beleidsplan-grenspark

Voor meer informatie kunt u bellen op 0032/3 667 64 98 of mailen naar b.vaneeckhoutte@grensparkzk.be.

Tot ziens op 22 april, 
 
namens dhr. Cees J. van Liere
Voorzitter Bijzondere Commissie
Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide