Wissels nr. 72, juli 2017

Welkom bij de digitale nieuwsbrief van Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide! Via deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in en rond het Grenspark. Op deze manier blijft u goed geïnformeerd.
In deze zomer-editie kan u meer lezen over de werkzaamheden in het kader van het HELVEX LIFE-project, unieke excursies in het gebied, resultaten over vogelmonitoring en nog veel meer…

Veel leesplezier!
 


Nieuws over het HELVEX LIFE - project
Exoten bestrijding in de Nolse Duinen

In de Nolse duinen langs de Verbindingsstraat in Grenspark de Zoom - Kalmthoutse Heide start deze zomer een aannemer met het bestrijden van Amerikaanse vogelkers. Deze invasieve exoot, die ook wel bospest wordt genoemd, is in het verleden geïntroduceerd in onze bossen.

LEES MEER >>>


Werken in gebied Mont Noir
Vanaf juli wordt er verder gewerkt aan heideherstel in de Kalmthoutse Heide. Deze werken zijn een onderdeel van het natuurherstelproject LIFE Helvex, waaraan verschillende beheerders binnen het Grenspark meewerken.

LEES MEER >>>


Hoog bezoek in kader van de LIFE projecten
Op 20 juni jl. organiseerde de Directorate D van de Europese Commissie een “Away day” voor hun personeel. Met 76 personen zakten ze af vanuit Brussel en werden ze op De Vroente ontvangen. Daar kregen ze eerst een toelichting over het HELA-LIFE project dat liep van 2006 tot 2011 en vervolgens van het HELVEX-LIFE project dat nog lopende is.
LEES MEER >>>


Poolse delegatie op bezoek in het LIFE Helvex project

Op 28 juni ontving het Grenspark een Poolse delegatie vanuit het regionale kantoor van Warmińsko-Mazurskie. We verwelkomde 22 deelnemers in De Vroente. Het publiek was zeer divers; biologen van Natuurgebieden, communicatiemedewerkers van Landschapsparken en educatie-medewerkers van bezoekerscentra.
LEES MEER >>>


Nieuws uit het gebied
Grasgoed demonstraties

Samen met andere partners werkt het Grenspark mee in het Interreg Grasgoed project om te onderzoeken hoe gras uit natuurgebieden beter benut kan worden als grondstof. Om gras optimaal te gebruiken als grondstof raffineert projectpartner Grassa het eerst tot vezels, eiwitten en restsappen. Hun mobiele installatie heeft ervaring met cultuurgras en waterplanten.
LEES MEER>>>


Grauwe klauwier in het Grenspark
Op 28 mei was het zover. Er werd een baltsend mannetje grauwe klauwier opgemerkt in het Grenspark. En dat is bijzonder. Die dag werden er in totaal zeker twee mannetjes waargenomen in het gebied volgens de ingestuurde waarnemingen. Een broedgeval van grauwe klauwier zou wel zeer uitzonderlijk zijn. Het laatste broedgeval in het Grenspark moet dateren van de jaren ’80.
LEES MEER>>>


Vakantiewerkers van start in het Grenspark
Maandag 3 juli zijn er opnieuw 9 vakantiewerkers aan de slag in het Grenspark. Ook dit jaar zullen ze de Amerikaanse vogelkers weer gaan bestrijden met de schop. Gedurende 14 dagen zullen ze deze exoot verwijderen in een aanplant van grove dennen.
LEES MEER >>>


Monitoring gladde slangen - het jasje met de zender
Inmiddels zijn de eerste twee slangen ruim anderhalve maand gezenderd. De slang Oscar verblijft nog steeds, plaatsgetrouw als hij is, rond dezelfde plek. Soms ligt hij te zonnen in de vegetatie maar meestal ligt hij lekker in zijn holletje. Gladde slang Quick had hele andere plannen en is nog een paar dagen rond het water gesignaleerd maar daarna is het signaal verdwenen.
LEES MEER >>>


Monitoring zwarte specht en nachtzwaluw op de Brabantse Wal: knappe resultaten
De Vogelwerkgroep Bergen op Zoom ging dit jaar een grote uitdaging aan door een groot deel van de Brabantse Wal (van Bergen Op Zoom tot Putte, 5000 ha) te onderzoeken op het voorkomen van Nachtzwaluw en Zwarte Specht.
Voor de Zwarte specht zit de goede inventarisatieperiode er al een paar weken op.
LEES MEER >>>


Ga mee op nachtzwaluw verkenningsavond op 7 juli
De nachtzwaluw, een vreemde vogel, zeker geen zwaluw, maar wat dan wel?
In de volksmond ook wel geitenmelker genoemd, maar waarom? Pas laat in het voorjaar komt hij terug uit diep Afrika en nestelt zich dan in het halfopen landschap van het Grenspark. Geruisloos vliegend, stil zittend op de grond, uitstekende gecamoufleerd. Niet of nauwelijks te ontdekken.

LEES MEER >>>


Sprinkhanenexcursie
Het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide prijkt op de grens met Nederland als een van de grootste natuurgebieden in Vlaanderen. In de voorbije jaren leverde inventarisatie van het gebied een totaal van 25 soorten sprinkhanen en krekels in het gebied op. De sprinkhanenfauna reflecteert de variatie aan habitats: zo hebben de veenmol, veldkrekel, greppelsprinkhaan en kustsprinkhaan hier een populatie, en snortikker, zanddoorntje en heidesabelsprinkhaan zijn allen in grote aantallen aanwezig.
LEES MEER >>>


Organisatienieuws
Het Grenspark secretariaat neemt afscheid van een medewerker
Kristel Van Ryckeghem werkte anderhalf jaar als tijdelijke administratieve kracht op het Grenspark secretariaat. Naast secretariële taken hielp ze als 'manusje van alles' iedereen waar ze maar kon. We willen Kristel hartelijk danken voor haar werk en inzet in de voorbije periode!


Grenspark ook te vinden op facebook!

Het Grenspark heeft ook een
eigen facebook-pagina.
Neem gerust eens een kijkje!

Facebook-pagina Grenspark


Activiteiten in het Grenspark

Vergeet zeker de activiteitenagenda niet! Ook deze zomer is er een mooi aanbod van excursies en cursussen.

Voor de volledige agenda en alle actuele activiteiten klik hier:  AGENDA


We zijn erg benieuwd naar wat u van deze 'Wissels - nieuwsbrief' vindt! Laat het ons weten door te mailen naar m.wyckmans@grensparkzk.be.


Een nieuwsbrief gemist? Kijk op 'Wissels - nieuwsbrief' voor alle voorafgaande uitgaven.