Wissels nr. 78 - december 2018

Welkom bij de digitale nieuwsbrief van Grenspark Kalmthoutse Heide!
Via deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in en rond het Grenspark.
Zo komt u meer te weten over de aanleg van MTB-routes, het afscheid van coördinator Paul Ganzevles, een uniek pad voor blinden en nog veel meer...

Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen!


Nieuws uit het gebied
Grenspark Kalmthoutse Heide herkenbaarder door bruine gebiedsborden
Dinsdag 9 oktober is het eerste, bruine gebiedsbord in Grenspark Kalmthoutse Heide onthuld door burgemeester Lukas Jacobs (Gemeente Kalmthout), Martin Groffen (voorzitter Grenspark), wethouder Jeffrey van Agtmaal (Gemeente Woensdrecht) en andere aanwezigen. De internationaal bekende bruine borden ziet men vaak aan autowegen nabij Nationale Parken, landschappen en steden, zoals de Hoge Kempen, Brabantse Wal en Antwerpen. Ook Grenspark Kalmthoutse Heide hoort nu in dit rijtje van bijzondere gebieden thuis.
LEES MEER >>>


Resultaten onderzoeksstage boommarters
Gedurende 8 weken lang hebben er 14 cameravallen gehangen, verspreid over het hele Grenspark. De bedoeling was om hiermee de spreiding van de boommarters in het Grenspark vast te leggen. Boommarters leven in grote territoria en om de kans te vergroten dat er een boommarter in beeld kwam, werd er gebruik gemaakt van drie verschillende lokmiddelen.
LEES MEER >>>


Projectnieuws
Bijeenkomst Interreg CANAPE project
Op 31/10 en 1/11 kwamen de CANAPE partners bijeen voor hun tweede PSG (Project Steering Group) in Duitsland. Verschillende partners toonden een presentatie van het werk dat tot hiertoe werd verwezenlijkt in het kader van CANAPE. Verschillende discussies over hoe broeikasgassen kunnen worden vastgehouden door deze werken passeerden de revue en hoe dat bijdraagt tot een beter ecosysteem.
LEES MEER>>>


Recreatienieuws
Aanleg van mountainbike-routes in het Grenspark
In het Grenspark Kalmthoutse Heide wordt gewerkt aan een eerste mountainbike (MTB)-route. Deze komt in de gebieden Stoppelbergen en Wildernissen in nauwe samenspraak met de terreineigenaren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, dit in de Nederlandse gemeente Woensdrecht. De route is uiterlijk begin 2019 gereed. De route wordt onderdeel van een uitgebreider netwerk met meerdere van deze routelussen, verbonden door een grensoverschrijdende verbindingsroute. Deze volgen in de loop van 2019.
LEES MEER >>>


Wandelroute Ree wordt verlegd
Vertrekkende vanuit het beleidsplan werkt het Grenspark aan de uitwerking van het mountainbike-gebruik. Om een goede MTB-verbindingslus rondom het Grenspark te verkrijgen, wordt het noordelijke deel van het wandelpad ree (start vanaf parking Noord) omgevormd tot MTB-route. Het zuidelijke deel blijft bestaan en wordt verlengd tot een lange-afstands-route van ongeveer 23 km die verschillende andere wandelpaden zal verbinden en verschillende startpunten zal krijgen.
LEES MEER >>>


Uniek pad voor blinden en slechtzienden op de Kalmthoutse Heide
Zondag 21 oktober 2018 is op de Kalmthoutse Heide een speciaal aangelegd pad voor blinden en slechtzienden geopend. Het pad is drie kilometer lang en loopt door een gevarieerd landschap. Natuurlijke vegetatie, boomstammen uit het gebied en waar nodig boorden en gootjes, vormen de leidraad op dit traject. Het onthaal en de start van de wandeling bevindt zich aan De Vroente. Een speciale app en infopunten geven de wandelaar aanwijzingen over het traject.
LEES MEER >>>


Activiteiten in het Grenspark
Vergeet zeker de activiteitenagenda niet! Ook deze winter is er een mooi aanbod aan excursies en cursussen.
Of kom eens kijken naar de wisselende of vaste tentoonstellingen in de De Vroente.
Voor de volledige agenda en alle actuele activiteiten, klik hier: AGENDA


Organisatienieuws
Afscheid van Paul Ganzevles als coördinator Grenspark
Per 1 januari 2019 zullen mijn taken als coördinator worden overgenomen door mijn opvolger, Jan Weverbergh.  Ik ben erg blij dat hij al direct het roer kan overnemen en heb er vertrouwen in dat het Grenspark voortvarend verder kan blijven werken aan haar rol als spin in het grensoverschrijdend web van natuur en partners in dit machtig mooie gebied.
LEES MEER >>>


Grenspark Mantelzorgdag
Op donderdagmiddag 7 november 2018, tijdens de week van de publieke gezondheid in West-Brabant, werd de Grenspark Mantelzorgdag georganiseerd. Namens Grenspark Kalmthoutse Heide heeft De Natuurmakelaar gezorgd voor de organisatie van deze middag. De Mantelzorgdag is ontwikkeld door IVN Brabant waarbij een speciale natuurwandeling met belevingsactiviteiten wordt georganiseerd.
LEES MEER >>>


Grenspark ook te vinden op Facebook
Het Grenspark heeft ook een
eigen facebook-pagina.

Neem gerust een kijkje!

Facebook-pagina Grenspark


We zijn erg benieuwd naar wat u van deze 'Wissels - nieuwsbrief' vindt! Laat het ons weten door te mailen naar m.wyckmans@grenspark.be.


Een nieuwsbrief gemist? Kijk op 'Wissels - nieuwsbrief' voor alle voorafgaande uitgaven.