Wissels nr. 79 - maart 2019

Welkom bij de digitale nieuwsbrief van Grenspark Kalmthoutse Heide!
Via deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in en rond het Grenspark.
Maak kennis met onze nieuwe coördinator Jan Weverbergh, kom meer te weten over onze vernieuwde wandelroute Ree of de mogelijkheden voor personen met een fysieke beperking, enz …

Veel leesplezier!


Nieuws over het HELVEX LIFE - project
Nieuwe uitkijktoren Stappersven
Natuurpunt bouwt een nieuwe uitkijktoren in de buurt van Parking Zuid aan de Verbindingsstraat in Kalmthout. Vanuit deze toren zal je een schitterend uitzicht hebben over het Stappersven en de verdere omgeving.
LEES MEER >>>


Nieuws uit het gebied
Visieontwikkeling Steertse Heide
De Steertse Heide in het noorden van Grenspark Kalmthoutse Heide bestaat uit een landbouwenclave die onderdeel uitmaakt van het Natura 2000 netwerk als Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Het totale gebied omvat ca. 100 ha. Daarvan is ondertussen 70 ha verworven door het Agentschap Natuur en Bos en is nog ca. 30 ha in eigendom van landbouwers waarin agrarisch gebruik – onder bepaalde voorwaarden – nog toegestaan is. Ondanks het feit, dat er nog landbouwers eigenaar zijn van 30 ha, is het onze taak om verder vooruit te kijken. Daarom zijn we gestart met de ontwikkeling van een beheer- en inrichtingsvisie voor het totale gebied.
LEES MEER >>>


Gitok vrijwilligersdag klimaat 22/3
15 maart was de nationale actiedag rond het klimaat. In Kalmthout staken ze op 22 maart de handen uit de mouwen voor het klimaat. De klimaatacties van de voorbije periode inspireerden de leerlingen en leerkrachten van Gitok Kalmthout, een middelbare school voor Wetenschap en Techniek, tot concrete actie. In samenwerking met het Grenspark Kalmthoutse Heide en het Agentschap voor Natuur en Bos voerden zij beheerwerken uit op de Kalmthoutse Heide.
LEES MEER >>>


Recreatienieuws
Wandelroute Ree aangepast naar middellange afstandsroute van 24 km
Het Grenspark Kalmthoutse Heide heeft de oude wandelroute Ree van 8 km verlegd en verlengd tot een middellange-afstandsroute van 24 km. Waar je vroeger wandelroute Ree enkel kon starten vanuit parking Noord op de Verbindingsstraat, kan je nu de route op verschillende plaatsen starten, zowel op Vlaamse zijde als op Nederlandse zijde van het Grenspark.
LEES MEER >>>


Personen met een fysieke beperking met de Cadweazle op de Kalmthoutse Heide
De Kalmthoutse Heide is het eerste natuurgebied in Vlaanderen dat met een elektrische terreinrolstoel, een Cadweazle, verkend kan worden. Het Vlaams kennis -en vormingscentrum voor natuur en milieu De Vroente (Departement Omgeving) stelt zo’n speciale elektrische rolstoel ter beschikking voor mensen die fysiek beperkt zijn. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zet zich in om de natuur voor iedereen toegankelijk te maken.
LEES MEER >>>


De Libelhamelclub, 20 jaar dé natuurclub van de Kalmthoutse Heide!
De Libelhamelclub van de Vroente bestaat 20 jaar en dat willen we vieren. We willen ALLE natuurgidsen, ex-Libelhamels en mensen die zich ook maar één keertje hebben ingezet voor onze Libelhamelclub van harte bedanken. Daarom nodigen wij jullie uit op onze feestelijke TERUGKOMDAG: 20 jaar Libelhamelclub op zaterdag 04/05/2019 in De Vroente. Men zegge het voort!
LEES MEER >>>


Organisatienieuws
Nieuwe coördinator Grenspark: Jan Weverbergh
In januari startte ik als coördinator bij Grenspark Kalmthoutse Heide. Het is een hele eer om voor dit gebied deze taak op te nemen. De Kalmthoutse Heide is al mijn hele leven aanwezig als een plek met een haast mythische status. In de voorbije drie maanden is mijn respect voor de omgeving enkel gegroeid door de talloze ontmoetingen met partners die zich al jaren inzetten voor de bescherming en ontwikkeling van het gebied.
LEES MEER >>>


Grenspark ook te vinden op facebook!

Het Grenspark heeft ook een
eigen facebook-pagina.
Neem gerust eens een kijkje!

Facebook-pagina Grenspark


Activiteiten in het Grenspark

Vergeet zeker de activiteitenagenda niet! Ook deze lente is er een mooi aanbod aan excursies en cursussen.

Voor de volledige agenda en alle actuele activiteiten klik hier:  AGENDA


We zijn erg benieuwd naar wat u van deze 'Wissels - nieuwsbrief' vindt! Laat het ons weten door te mailen naar m.wyckmans@grenspark.be.


Een nieuwsbrief gemist? Kijk op 'Wissels - nieuwsbrief' voor alle voorafgaande uitgaven.